ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 7, 2017

Инфраструктурата и туризмът продължават да са приоритет на Община Банско

Разговор с Георги Икономов, Кмет на Община Банско

Инфраструктурата и туризмът продължават да са приоритет на Община Банско

Уважаеми г-н Икономов, с кои реализирани инфраструктурни проекти се променя обликът на града и се обновява градската среда?
Първо бих искал да поздравя специализираната аудитория на вашето издание. Ние, кметовете, разчитаме на компетентната намеса на експертите в сферата на инфраструктурното строителство, за да подобряваме условията за живот в нашите градове.

Един от инфраструктурните обекти, с който се заехме да реализираме заедно с екипа ми по време на моето управление на община Банско, е една емблематична за Банско улица – улица „Гоце Делчев”. Емблематична поради факта, че 50 години нейните жители се надяват тя да бъде изградена. Тази улица на практика пресича надлъжно голяма част от Банско и в нея бяха концентрирани големи емоции и надежди. След като се допитахме до нейните жители как си я представят и какви са техните изисквания, бе изготвен проект, въз основа на който ние изградихме една красива пешеходна зона за разходки и игра на децата, оформена в характерния за Банско художествено-архитектурен стил. Тази есен започваме изграждането на 3-я, последен и най-къс участък от улицата.

Друга улица, с чиято реновация се заехме, е ул. „Пирин”. Тя е основната търговска улица, която освен това се явява връзка между новоизградената южна част на града-курорт и северната част – същинския град Банско. Първият етап от нея вече е обновен, като е спазена стилистиката на централната градска част, от която улицата всъщност започва. Тя също е замислена да бъде пешеходна зона. Не мога да не спомена, че използваните материали са изцяло естествени.

Разбира се, фокусът през изминалия мандат бе цялостната рехабилитация на подземната инфраструктура. За целта реализирахме проект за подмяна на ВиК мрежата в Банско с изграждане на ПСОВ. Проектът бе мащабен и много труден за изпълнение предвид особеностите на геоложката структура, но към момента вече е зад гърба ни. Логиката, която ни водеше, бе да започнем с подмяната на инфраструктурата, започвайки логично отдолу нагоре. Така, след рехабилитацията на най-трудоемките и скъпи технически елементи на градската среда – тези под земята, да можем спокойно да се концентрираме върху подобряване на наземните съоръжения. И въпреки сериозния финансов ресурс, който проектът ни за подмяна на ВиК мрежата ангажира, съумяхме да търсим алтернативни източници на финансиране, както и собствени средства, за да подобряваме и пътищата, парковете, улиците, тротоарите.

Извън обхвата на гр. Банско, рехабилитирахме Градския парк в град Добринище, разположен пред Обществената баня. Това е едно централно за спа курорта място, на което изцяло бяха обновени алеите, растителността, осветлението и съоръженията за игра. През 2013 година Общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново, както и участъка от Републикански път II-19 – с. Кремен, бе ремонтиран основно. Така подобрихме достъпа до голяма част от селата на територията на общината, които са предимно високопланински.

По какви проекти и програми работите сега? Споделете и за някои приоритетни проекти, които ще са акцент в бъдещата дейност на общината.
Както вече споменах, ще финализираме изграждането на ул. „Гоце Делчев” и ще продължим с обновяването на ул. „Пирин”. Тези две улици, заедно с централната градска част, която се поддържа непрекъснато, представляват важна част от града. Както жителите, така и гостите на курорта, се движат основно в тези участъци и за нас е важно те да се чувстват добре в града ни и с удоволствие да ги използват.

В посока защита на града от наводнения, готвим проекти за продължаване изграждането на защитна стена покрай коритото на преминаващата през Банско р. Глазне. Намеренията ни са т.нар. корекция на реката да достигне границите на НП „Пирин”, в един много рисков участък, в който реките Бъндеришка и Демянишка се вливат в р. Глазне. Така ще предотвратим евентуално преливане на реката в границите на урбанизирата територия.

Един любопитен проект се подготвя – това е изграждането на Панорамен път, свързващ две съседни курортни местности – Бетоловото, „Пирин голф” с Банско. Идеята е този път да преминава през живописните места в полите на Пирин по един съществуващ Горски път. Така ще изградим един алтернативен на съществуващия Главен път II-19, но доста по-атрактивен и предназначен за туристите. Също така ще търсим възможности за финансиране със средства от европейските фондове, на проект за пълна рехабилитация на Градския ни парк.

В Банско започна работата по изграждане на нов довеждащ водопровод от местността „Караманица”. Целта ни е да доведем в града, който безспорно се разви в пъти през последните години, допълнително количество качествена питейна вода. Така ще подобрим водоподаването през натоварените моменти.

За да продължим с обновяването на подземната инфраструктура и в останалите населени места, в момента подготвяме проектната документация за подмяна на довеждащия водопровод за гр. Добринище. По същия проект работим и за селата Обидим, Места и Филипово. Както и в другите по-малки населени места в България, водопроводната мрежа там не е обновявана основно от нейното изграждане през 60-те години на миналия век.

Емблемата на града са зимните спортове и туризъм, но градът има немалко предпоставки за развитие на туризъм целогодишно. Споделете повече за политиката на общината в тази посока.
Развиваме с много желание и хъс лятната културна програма на курорта, слава Богу доста успешно. Идеята ни е в допълнение към безценната, неотразима природа на Пирин и нейните разнообразни възможности за туризъм през лятото, да запълним вечерите с интересни събития. Правим концерти, фестивали, показваме филми на планинска тематика и съумяваме да привлечем допълнително туристи с тези активности.

Статистиката сочи ръст на посетилите Банско през топлите месеци и това естествено ни радва. За фестивала „Банско Балкан Фест”, в началото на месец септември, дойдоха близо 20 000 души. Мислим също и в посока на изграждане на алтернативни велоалеи, които да обогатят вариантите за спортни дейности.

От какво естество са предизвикателствата, съпътстващи реализацията на градските проекти?
На всички ни е добре позната максимата „За каквото и да говорим, винаги става дума за пари”. Една от ключовите характеристики на парите е, че никога не достигат. Хвърлихме сериозен ресурс в проекта ни за подмяна на ВиК мрежата, който е за 90 милиона, където естествено има и съфинансиране от страна на общината. Въпреки това, успяхме да подновим и изградим ключови обекти в Банско, Добринище и селата, които вече споменах.

Ще кандидатстваме по отворените схеми на новия програмен период 2014-2020, ще търсим алтернативни варианти на финансиране, собствени средства, за да реализираме набелязаните приоритетни задачи.

Какви са Вашите очаквания и поставени цели за бъдещото развитие на общината?
Обективната статистика сочи, че Банско е предпочитано място за туризъм, както през зимата, така и през лятото. Основната посока на града отдавна е зададена – тя е в туристическата сфера. Ние ще продължим да подкрепяме развитието в тази посока с институционалните механизми, с които разполагаме.

Ще влагаме средства в подобряването на инфраструктурата, в провеждането на фестивали и събития, в рекламата на курорта на ключови пазари. И не мога да пропусна да споделя очакванията си за по-сериозна намеса от страна на държавата за бързото приемане на Плана на управление на НП „Пирин” и уплътняване на ски зона Банско с изграждане на Втори кабинков лифт. Няма как да бъде предоставяна качествена туристическа услуга при положение, че хората чакат по два часа, за да се качат в планината. При това положение българите естествено ще избират курортите в Алпите, където явно нямат проблем с опазването на околната среда. Друг стратегически проект, за който също се надяваме да бъде реализиран по-скоро, е изграждането на газопровода до общините Банско и Разлог.

Отоплението с дърва ще се превръща във все по-голям проблем за чистотата на въздуха в курорта ни и единствената алтернатива на дървата е газификацията. Считам, че развитият туристически сектор в района е плодородна почва за развитие на малки производства в областта на хранително-вкусовата промишленост. С лостовете, които местната власт притежава, ще подкрепяме предприемаческа инициатива, която да предоставя местно производство на качествени продукти, които да се пласират на местния пазар в хотелите и ресторантите.