ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 1, 2018

Екообщина подпомага прилагането на добри практики за устойчиво развитие на градовете

Разговор с Франсоа-Кзавие Кованди, Аташе по институционално сътрудничество към Посолството на Франция в България

Екообщина подпомага прилагането на добри практики за устойчиво развитие на градовете

През 2016г., със силната подкрепа от страна на френското Министерство на външните работи, Франсоа-Кзавие Кованди развива конкурса ЕКООБЩИНА в България, стъпвайки на големия успех на конкурса ECOMIASTO за устойчиви градове, който създава в Полша през 2013г.

Г-н Кованди, представете конкурса ЕКООБЩИНА и основните му цели.
ЕКООБЩИНА е конкурс, който има за цел да оцени прилагането на добрите практики от всички български общини в основните области на устойчивото развитие на градската среда: управление на водите, управление на отпадъците, градска мобилност и енергийна ефективност на сградите. Конкурсът се стреми да обедини всички заинтересовани от „зелените“ градове страни, чрез предоставянето им на платформа за срещи и разговори по време на организираните през годината събития. От друга страна получиха възможността да споделят своите успешни примери и можеха да се възползват от опита и на другите.

Разкажете повече за участниците в конкурса и ползите за тях от участието им.
Втората година на провеждането на конкурса затвърди успешния старт на инициативата през 2016г. На четирите семинара участие взеха повече от 250 човека, сред които технически експерти, партньори от институциите и частния сектор, представители на местните власти. Бяха подадени 51 попълнени въпросника за участие в конкурса (за сравнение, през 2016г. те бяха 47), от 37 различни общини (31 през 2016г.). Няколко общини кандидатстваха в няколко категории едновременно, което доказва сериозната ангажираност на техните екипи.

С присъствието си на техническите семинари, експертите и представителите на българските общини имаха възможността да научат повече за добрите практики, развивани и прилагани във Франция, но също така и за успешните примери на своите колеги от България. Една от най-големите ползи за местната власт са работните посещения на двама представители на всяка община-победител във Франция, които бяха финансирани от партньорите ни МРРБ и МОСВ. През 2017г. Бургас и Самоков посетиха Нант, докато Габрово и Смядово пътуваха до Париж. Павликени, Драгоман, София и Златоград направиха работните си посещения в Лил и Ланс през февруари 2018г. Всеки път придружавам българските делегации и е огромно удоволствие, когато виждам колко е полезен обменът на опит между българските и френските представители.

Какво е значението на конкурса за развитието на градовете?
Не може да се каже, че ЕКООБЩИНА е начало на развитието на политиките за устойчиво развитие на градовете в България. ЕКООБЩИНА само подпомага прилагането на добрите практики в страната, чрез засилване на сътрудничеството между Франция и България в сферата на устойчивото развитие на градовете.

Има много български успешни примери и това е нещото, с което и експертите, идващи от Франция също искат да се запознаят. Например, процесът на общественото обсъждане с жители на Бургас по повод прилагането на транспортния план е изключително вдъхновяващ. Невероятни идеи дават и политиките на Златоград и Търговище за повишаване на осведомеността на жителите на градовете за разделното събиране на отпадъците.

Споделете информация за предстоящото издание на ЕКООБЩИНА.
Предстоящото издание на ЕКООБЩИНА ще бъде третото в България и се надявам, че отново ще привлече за участие малки и големи общини. Освен това към четирите съществуващи категории, които споменах, ще бъдат прибавени още две. Кои са те, както и кои са новите партньори на инициативата, ще бъде разкрито по време на първата пресконференция за годината през март. На нея ще присъстват и нашите партньори от институциите, частния сектор и асоциациите.