ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 6, 2018

В Добрич напредва проекта за подобряване на водната инфраструктура

В Добрич напредва проекта за подобряване на водната инфраструктура

Повече от 34 километра нови водопроводи вече са положени, от общо предвидените около 76 километра тръби, по интегрирания проект за подобряване на водния сектор в Добрич, съобщават от екипа на проекта. Изградени са и близо 2000 домови отклонения от водопроводната мрежа.

Общата инвестиция за обновяване на инфраструктурата надхвърля 114 901 лева като по-голямата част от финансовия ресурс се осигурява по оперативната програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът предвижда и пълна реконструкция и разширение на пречиствателната станция за отпадни води край село Врачанци - до 111 789 еквивалент жители. Вече са изготвени всички технологични и работни проекти като в някои от подобектите на станцията вървят строителни дейности и е започнал монтажът на част от съоръженията. В рамките на проекта в града ще бъдат изградени и около 11 километра канални колектори и съпътстващи водопроводи.

Проектът ще реши част от проблемите с водоснабдителната мрежа. Загубите на питейна вода в Добрич надхвърлят 80% при средно 60% за страната. Авариите са чести, което влошава предоставяните услуги на населението. С подмяната на старите азбестово-циментови тръби ще се подобри качеството на питейната вода в града. Канализацията на града е с обща дължина 210 км. В проекта акцентът е върху водопроводната мрежа, която е изградена в периода 1950 – 1970 г. и е морално остаряла. Ще се подобри и пречистването на отпадъчните води. Пречиствателната станция на Добрич, която се намира в с. Врачанци, е построена през 1986 г., но досега не е била реконструирана. Предвижда се изграждане на биологично стъпало с пречистване на азот и фосфор. Това ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води, които се заустват в р. Добричка.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама