ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 6, 2018

Гледаме на науката като връзка между администрацията и фирмите в пътния секторГледаме на науката като връзка между администрацията и фирмите в пътния сектор

Инж. Грозданов, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ е нова катедра, резултат от сливането на катедрите „Пътища“ и „Транспортни съоръжения“. Какви са плановете н ...

Виртген България с нов търговско-сервизен комплексВиртген България с нов търговско-сервизен комплекс

Инж. Ваков, кои са новостите и предстоящите инициативи от дейността Ви. В глобален план забележителните събития при Wirtgen Group са разширението на завода на Ham ...

Работим за създаването на модерна, удобна и приятна градска средаРаботим за създаването на модерна, удобна и приятна градска среда

Уважаеми г-н Портних, изминаха две години от последното интервю, което дадохте за Списание ИНФРАБИЛД. Как се промени общината през този период? Споделете за някои реал ...

Насочваме усилия към проектите за градските улици, общинските пътища и ВиК мрежатаНасочваме усилия към проектите за градските улици, общинските пътища и ВиК мрежата

Уважаеми г-н Едрев, бихте ли представили реализирани инфраструктурни проекти през последните години в общината? Кои са поводите Ви за гордост? Първият приоритет з ...

Jungheinrich е синоним на авангардна технология, сигурност и дългосрочно партньорствоJungheinrich е синоним на авангардна технология, сигурност и дългосрочно партньорство

Какви интересни проекти реализирахте през последната година? Тенденцията за по-голяма автоматизация на процесите и интегриране на WMS системата на клиента към маш ...

Законът за ВиК отрасъла е изключително важен и необходимЗаконът за ВиК отрасъла е изключително важен и необходим

Инж. Иванов, кои са актуалните проекти, по които БАВ работи? Към момента приключваме един от двата проекта, които БАВ изпълнява с финансиране от Европа. Той е за ...

Участваме в проекта за рехабилитацията на язовир „Студена“Участваме в проекта за рехабилитацията на язовир „Студена“

Язовир „Студена“ се намира в Западна Витоша, област Перник. През периода 1953-1955 г.е изграден върху част от землището на село Витошко и Крапец с цел регулиране водите н ...

Целта ни е пълна енергийна независимост за цялата ВиК система, управлявана от „Софийска вода“Целта ни е пълна енергийна независимост за цялата ВиК система, управлявана от „Софийска вода“

Станислав Станев изпълнява длъжността Регионален директор „Технически дейности и ефективност“ във Веолия за България, и Директор „Експлоатация и поддръжка” в „Софийска во ...