ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

„Passion for paving“ или история на стремежа към оформяне на привлекателна и модерна градска среда

Разговор с инж. Васил Попов, Ръководител „Продажби“ и Прокурист на Земелрок Щайн унд Дизайн

„Passion for paving“ или история на стремежа към оформяне на привлекателна и модерна градска среда

Г-н Попов бихте ли казали няколко думи, какво се крие зад слогъна „Passion for paving’’ и защо точно „страст към настилките от бетон“?
Този въпрос съдържа в отговора си всичко, което марката Semmelrock означава, а именно дългогодишни усилия, стремеж към постоянно повишаване на компетентността, внедряване на най-модерните технологии и непрестанни разработки с цел създаване на продуктова гама, коята да осигури подходящото висококачествено решение за всеки проект, без това да изисква компромис с дизайна или естетическите критерии. Ние често казваме, че Semmelrock не е производител на бетонови изделия, а партньор осигуряващ идеи, вдъхновение, консултации, съвети и мултифункицонални решения.

Как по друг начин да наречем този наш стремеж, ако не „страст към настилките“. Като част от историята на една интернационална компания с водеща позиция и сериозен дългогодишен опит в сферата на производството и доставка на бетонови изделия в Централна и Източна Европа, Земелрок Щайн унд Дизайн вече 10 години работи усилено, за да осигури и на българския пазар разнообразнието и богатството от възможности, които са необходими, за да може всеки проект, бил той: площад на малко населено място, градинка, парк или централна градска зона, частна вила или място за отдих да получи своя характер, красива визия, качество и не на последно място, уникално излъчване. За да постигнем този резултат, ние обръщаме изключително внимание и на детайлите, защото добрият краен резултат зависи изключително много от качествената и цялостна предварителна подготовка. Ето защо ние се стараем да бъдем максимално полезни на професионалистите (проектанти, архитекти, инженери) чрез избора на подходящия детайл и метод на монтаж, съобразени със спецификата на конкретния обект или казус.

Ние знаем колко е важно да се познават технологичните особености и специфичните характеристики на всеки проект, за да се препоръча най-подходящият метод и продукт за реализация. Това наше внимание към детайла всъщност прави нашата работа полезна за проектантите и изпълнителите и ни отличава от останалите. Всичко това се крие зад слогъна

„Passion for paving” или ако трябва да го преведем - страст към настилките. Споменахте, че за Вас е важно да осигурите подходящо решение за всеки проект от малко населено място до голям градски парк или площад, какво означава подходящо решение?
Вижте, обновяването на градската среда и под „градска среда“ нямам предвид само жизнената среда на хората живеещи в градовете, а именно термина „градска среда“, влияе пряко върху икономическото и функционалното развитие на конкретно населено място или зона.

Защото икономическият растеж и съживяването са тясно свързани с изграждането на привлекателна среда и в този смисъл реновирането и обновяването на местата, играещи роля на зони за отдих, почивка, срещи, работа, комуникация и т.н., е от първостепенно значение за развитие и просперитет. Бих искал да дам пример, през последните почти 30 години чувам около себе си и в публичното пространство мнения на хора, пътували в чужбина, които са били впечатлени от жизнената среда, в която са попаднали. Всеки споделя впечатления от красиви тротоари, чисти улици, прекрасно запазени и елегентно подчертани забележителности, естетически синхрон между настилки, сгради, атракции и изобщо между всички елементи на градската среда. И въпреки че тези мнения са предмет на субективното, индивидуално възприятие, често те са основният фактор, на който се основава крайната оценка за даденото място, защото носят неговия харктер и тази оценка е положителна. В същото време именно на противоположния полюс са оценките за нашата „пост тоталитарна действителност“, именно през последните 30 години започна търсенето и дискусията за създаване на модерна визия за нашите градове. Тъй като ние в Земелрок Щайн унд Дизайн работим само от 10 години на българския пазар, можем с радост да кажем, че след 20 годишния период на лутания „за“ и „против“ в последните 10 години в България има тенденция към „създаване“ на по-добра, жизнена среда със собствен облик, който да кореспондира с атмосферата на всяко населено място. Нашата работа се състои именно в това да създаваме висококачествени и естетически издържани решения, подходящи за зони с различна функционалност, едновременно с това работим върху създаването и разработването на цялостни системи от продукти, които да решават конкретни проблеми. И именно поради факта, че, работейки по един проект, ние търсим наистина най-подходщото за него решение, можем гордо да кажем, че марката Semmelrock присъства в частния сектор и в публичните пространства, като всеки проект реализиран с нашите изделия носи оригиналния почерк на проектантите, подчертава уникалния характер на хората, които му се наслаждават и, не на последно място, може лесно да бъде разпознат.

Смятате ли, че има мода и модерни тенденции по отношение на планирането и ландшафтното оформление?
Този въпрос по-скоро трябва да бъде зададен на творците, имам предвид архитектите, защото това са хората, професионалистите, които дефинират нуждите, нишите и проблемите, които съществуват или трябва да се решават.

Нашата работа е да откликнем на тези нужди, да потърсим подходящо решение да разработим нови възможности, които да отговорят на търсенията. Но все пак, като се вземе под внимание фактът, че в България до 1989 година се изповядваха други модели на градоустройство, планиране и реализация, практически се оказа, че през последните 10 години наша основна дейност е провеждането и на българския пазар на модерните и познати в Европа технологични, стилистически и инженерни решения по отношение на оформлението на външната жизнена среда. Имам предвид, че: трябваше да минат 20 години, за да говорим публично за нуждата от стратегия за обновяване и предотвратяване на упадъка на градската среда; да започнат процеси към проучване и запознаване с „новите“, отдавна познати в Европа, възможности, които предлагат бетонните изделия и по-специално бетоновите настилки, да потърсим и да обърнем внимание на характеристики като качество, дизайн, предназначение и функционалност. И да има модерни течения и тенденции, факт е че в последните години, благодарение на факта, че сме част от междунарондно представена марка, ние се стараем да покажем на българския пазар нови, различни и мултифункционални решения. За да поясня, ще Ви дам следния пример в далечната 2009 година, когато за първи път представихме на българския пазар „мити изделия“, реакцията беше изключително негативна, сравняваха ни с вносни изделия, с „мозайка“, получавахме хиляди критики по всякаква линия, защото така е традицията у нас. Е, днес почти 10 години по-късно, имаме реализирани почти милион квадратни метри, включително централни зони в големи и малки градове и села, паркове, градинки, площадки, мостове, като с. Голямо Белово, Неделино, Плевен, Пловдив, Бургас, Велинград, Пазарджик, Ботевград, Ихтиман, Свиленград, Сливен, Септември, Търговище, и др. Отне ни 2 години, за да убедим хората, професионалистите в това, че тези изделия предлагат разнообразна визия, че можем да предложим подходящ формат, дебелина и иновативни технологии с които техния проект да бъде уникален и техните инвестиции да са защитени.

Следващата стъпка бяха изделията със система за гарантирано свързване и заключване срещу разместване осигурено от интегрираната система Einstein. Първоначално тази технология беше неглижирана, подценявана и отричана, но днес, можем да кажем, че пазарът познава и оценява предимствата и тези продукти и доказателство за това е тенденцията нашите конкуренти да търсят алтернатива, която да предложат. Последния пример, който можем да дадем, са уникалните изделия с поврърхност напомняща естествен гранит - познати в целия свят под името Umbriano. След като реализирахме центъра на с. Баните, площад в гр. Несебър и редица частни проекти, днес тези уникални продукти, наподобяващи визията на естествен гранит и произведени по специална технология, са обект на „естетически критики“ в центъра на град София. За нас тук не съществува казус, тъй като тези изделия например, освен че са използвани в държави от цял свят от Канада, САЩ, през Европа до ОАЕ, продуктите Umbriano са отличавани на множество международни конкурси за естестическа стойности качество, но в България има друго очакване, предпочита се „класическата“ визия на сивия бетонен паваж, но иначе се възхищаваме на всичко онова, което правят хората в Европа. Дори ще използвам случая да споделя с Вас, че най-новото и атрактивно решение, което можем да предложим с повърхност „естествен гранит“, е уникалният сегментен паваж, разработка вдъхновена от желанието ни да потърсим заместител на „изчезващите“ естествени гранитни павета. Защото, като социално отговорен член на обществото, ние се стараем да предложим продукти, които да осигурят дълготрайно и устойчиво решение за съвременната градска среда. И тъй като различната функционалност на терените изисква различни продуктови решения, ние предлагаме Сегментен паваж 10 cm с повърхност „гранит“ в два цвята „светъл“ и „тъмен“ гранит, като по този начин осигуряваме прекрасна визия и изключителна устойчивост на интензивни натоварвания за зони като улици, пътища и натоварени зони от интензивен тежък трафик. В същото време, поради факта, че има сериозен интерес към употребата на такъв пит продукти в частни обекти с натоварване само от леки автомобили, сме разработили настилката с интегрирана система Einstein и повърхност гранит в същите цветове Сегментен паваж 8 cm. Разбира се, когато става въпрос за цялостен проект, за да запазим стиловата хармония за пътеки и пространства само с пешеходно натоварване, можем да предложим вече придобилите публичност плочи Umbriano и т.н. Така че, в заключение ще кажа да, има мода и модерни тенденции и в ландшафтното оформление и ние се радваме, че през последните 10 години нашата отдадена работа ни даде възможност да бъдем част от създаването и навлизането на тези модни тенденции и в България.

Засегнахте въпроса за околната среда и устойчивостта, как се отнася Semmelrock към тях?
Тук отново отваряте една изключително обширна тема, за която е трудно да се говори с няколко думи, но, за да илюстрирам какво е разбирането в Semmelrock по тези въпроси, бих искал да кажа следното: бетонът е сред най-древните строителни материали познати на човека, той е присъствал и е градивна част от развитието на различни епохи в нашия цивилизационен поход и това се дължи до известна степен на факта, че бетонът може да бъде характеризиран като естествен материал. Разбира се, за нас опазването на околната среда е изключително важно, освен това природата е най-ценният модел за подражание, който може да съществува и от който ние се вдъхновяваме. Това е причината голяма част от нашите изделия да притежават благородна, естествена повърхност, която постигаме чрез влагането на естествени материали при тяхното производство. Нашата цел е да предложим уникална естествена визия, но съчетана с качествата на бетоновите изделия, които подлежат на рециклиране 100%, дълготрайност и икономическа ефективност, като едновременно с това щадим намаляващите естествени ресурси.ЗЕМЕЛРОК ЩАЙН + ДИЗАЙН

София 1000, Подбалкански път - шосе 6 (Е871), Григорево общ. Елин Пелин
тел.:02/ 9022400
факс:02/ 9022411