ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

Проведе се IX-та национална конференция Намаляване загубите на вода

Проведе се IX-та национална конференция Намаляване загубите на вода

Българска асоциация по водите (БАВ) за девети път организира конференция, посветена на значимата тема за намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи. Конференцията се проведе на 30.10.2018 г. с подтема Иновативни технологии и апаратура. Загубите на вода във водоснабдителните системи създават трудности в почти всички агломерации по света, но най-вече там, където водата не достига. Проблемът изисква незабавно внимание и подходящи действия за намаляване на стреса върху оскъдните и ценни водни ресурси. Няколко големи градове вече са започнали програми, които са насочени към постепенно намаляване на загубите, а е добре известно, че и много фирми и ВиК дружества разработват и прилагат стратегии и технологии за контрол на течовете и водните загуби, които се оказват много ефективни.

В рамките на три тематични панели бяха разгледани наличните най-добри практики и бяха препоръчани най-новите подходи за по-ефективно управление на ВиК системи, с акцент върху намаляване загубите на вода.

В първия панел, с тема Зониране на ВиК мрежи и управление на налягането, бяха представени нормативни и регулаторни изисквания, мерки, заложени в РПИП, касаещи намаляване загубите на вода, както и добри практики при намаляване загубите на вода от Гърция. В рамките на втория панел бяха представени иновативни технологии и апаратура, умни измервателни устройства. Конференцията приключи с акценти от темата в панел 3 – Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и мерките, заложени в нея, касаещи намаляването загубите на вода.

Конференцията се подкрепя от Европейската асоциация по водни ресурси (EWRA), която е водеща европейска организация с нестопанска цел, работеща за разширяване на сътрудничеството и обмена на изследователски резултати в областта на водните ресурси.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама