ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

Проведе се XI-тата Национална конференция по транспортна инфраструктура

Проведе се XI-тата Национална конференция по транспортна инфраструктура

В дните 11-13 октомври в Несебър се проведе XI-тата Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие. Традиционно конференцията се организира от катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към Университета по архитектура, строителство и геодезия, под патронажа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в партньорство с браншовите организации – Сдружение Български Форум за Транспортна Инфраструктура (СБФТИ), Българска Браншова Камара „Пътища“ (ББКП), Камара на строителите в България КСБ, Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност (ББАПБ).

Водеща тема на конференцията тази година бе „Управление на финансовия ресурс на транспортната инфраструктура“. Сред акцентите бе и темата за пътната безопасност, с която започна и самата конференция, под наслов „Мисия Пътна безопасност“.

Почетни гости на събитието бяха Малина Крумова – съветник в кабинета на Премиера, инж. Светослав Глосов – Председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, инж. Мирослав Мазнев – изпълнителен директор на КСБ, д-р Николай Иванова – председател на УС на ББАПБ, Саверио Палчети – председател на националните комитети на Световната пътна асоциация (PIARC), инж. Павол Ковачик – президент на Асоциацията на строителните предприемачи в Словакия.

„През годините ние бяхме инициаторите и променихме дневния ред на инфраструктурното строителство. Фокусирахме се върху проблеми, важни за всеки човек. В открит диалог между представители на бизнеса, науката и изпълнителната власт даваме най-добрите и работещи решения, стартираме създаването на правила и норми за проектиране на транспортната инфраструктура“ - сподели в своето встъпително слово проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, ръководител на катедра „Пътища и транспортни съоръжения” в УАСГ.

В рамките на конференцията бяха представени 35 доклада и презентации, обединени в няколко сесии. В първата сесия Мисия Пътна безопасност бяха представени насоки за подобряване на пътната безопасност, перспективите и приоритети на дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“ към АПИ. Интерес предизивка презентацията на д-р инж. Иван Кацаров, БФТИ, който представи нов модел за прогноза и анализ на пътно-транспортни произшествия в градска среда – ARSA. В панела „Управление на финансовия ресурс на транспортната инфраструктура” бе дискутирана възможността за сравнителен анализ и оценка на моделите за финансиране, както и опитът в реализирането на обекти в Сърбия, Словакия и България. Бе обсъдено и развитието на Паневропейски транспортен коридор №8 и Новия Източнобалкански коридор. Бяха представени и приоритетите и стратегическите проекти в железопътната инфраструктура от Нисим Примо, ръководител отдел „Мониторинг“ в Национална компания Железопътна инфраструктура. Тема в този панел бе и изграждането на ТОЛ системата в България и възможностите за подобряване състоянието на пътната инфраструктура. Сесия „Съвременни технологии на транспортната инфраструктура” стартира с презентацията на Саверио Палчети, председател на PIARC, който акцентира върху сигурността от гледна точка на инфраструктурата. Д-р инж. Ванина Попова, УАСГ, акцентира в своята презентация за влиянието на климатичните промени върху транспортната инфраструктура и мерките, необходими за една устойчива пътна инфраструктура, която да устоява на природсните въздействия. Интерес представляваха и иновациите в транспортната инфраструктура – снеготопящ бетон и противохлъзгаеми повърхностни покрития на база железен силикат, представени от доц. д-р инж. Емануела Манолова и Иван Градинаров към университета „Проф. д-р Асен Златаров“. Изключително интересен бе и заключителният панел „Проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура”, където бяха разгледани различни европейски практики, бяха представени сравнения между чужди и български методики за оразмеряване на пътни асфалтови настилки, акцентира се върху ролята и значението на пътната маркировка, пътните знаци и ограничителни системи, както и различни начини за повишаване безопасността на движението.

Всяка една от сесиите завършваше с оживени дискусии по актуални теми и проблеми в бранша. В рамките на конференцията участниците се обединиха около идеята колко важна е връзката между науката, бизнеса и изпълнителната власт.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама