ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

Старт Инженеринг стана официален представител на Bartec Syscom

Старт Инженеринг стана официален представител на 
Bartec Syscom

На 19 юли 2018 г. Старт Инженеринг, благодарение на успешно инсталиране на системи за сеизмичен мониторинг на язовирите Цанков Камък и Пловдивци и текущото въвеждане в експлоатация на такава система на язовир Студена, стана официален представител на швейцарската фирма Syscom Instruments SA, член на групата Bartec (един от световните лидери в производството на апаратура в този специфичен сектор) за България, Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна Гора. Обхватът на дейността на компанията включва доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация и сервизиране на всякакъв тип апаратура при обекти в ектремни условия и за следене на данни от изключителна важност.

На язовир Цанков камък през 2011 г. фирмата изгради сеизмична система от три акселерометъра (комплект от отделни сензор - MS2005+TriaxialMEMS, рекордер - MR2002-SM24 Three-Channel Motion Recorder, защита от пренапрежение - Meteolabor over voltage power line protection и оптична връзка), които са взаимно свързани в мрежа, комуникационен център NCC in a Box - Network Control Center и една антена GPS.

През 2017г, на язовир Пловдивци, Старт Инженеринг изгради друга сеизмична система, състоящя се отново от три акселерометъра с концепция в общ блок тип MR3000DMS (сензор + рекордер + защита от пренапрежение + оптична връзка), специализирани за язовирни стени, които са взаимносвързани в комуникационна мрежа и една антена GPS за синхронизация на времето. Трите акселерометъра са монтирани на специални бетонови фундамента и са защитени с кутии от неръждаема стомана и необходимото покритие. Информацията от записаните събития директно се показва чрез WEB базирания софтуер за визуализация VISTA DATA VISION на монитор, монтиран в обслужващата сграда.

Аналогична сеизмична система се изгражда и понастоящем на язовир Студена, като се очаква през 2019 г. да започне да функционира.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама