ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

С тържествена церемония откриха обновения център на Димитровград

С тържествена церемония откриха обновения център на Димитровград

С рязане на лента и елегантна музикална програма Община Димитровград откри официално обновения си градски център. Мащабният проект “Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.България) – I етап, гр. Димитровград” на обща стойност от 5 185 000лв. напълно промени облика в сърцето на града, като същевременно запази неговата уникалност. Едната част от средствата - 4 407 250 лв., са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а другата - 777 750 лв., по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в Растеж 2014 – 2020”.

Процедурата за директно предоставяне е BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград”. Проектът бе с продължителност 24 месеца с дата на стартиране 19 септември 2016 г. и дата на приключване 19 септември 2018 г.

Дейностите, които бяха извършени в този период, подобриха значително градската среда, каза на заключителна пресконференция ръководителят на проекта Тихомир Гочев. Той отчете резултатите от свършеното и благодари на целия екип от специалисти и експерти, които работиха по обновяването на пешеходната зона по протежение на бул. „България”, която обхваща 32 280 кв.м.

В рамките на две години бяха извършени дейности, които подобриха значително естетическия облик на градския център. Създадоха се условия за интегриране на хората в неравностойно положение и се повиши безопасността и сигурността на градската среда. Извърши се цялостно почистване и възстановяване с редица реставрационни дейности върху колонадите, където с поставянето и на новите осветителни тела се разкри красотата на тези зони. Паралелно с това зелените площи бяха преорганизирани като пространства и обогатени с нови дървесни видове, храсти и цветя, които в допълнение с новото декоративно парково осветление създават уютна среда за отдих и почивка.

Поддържането на зелените пространства е решено с автоматична система за капково напояване. Най-впечатляващ е площад “Поезия”, където пространството около шадравана бе реорганизирано в посока на оживлението на центъра. Резултата от новооформените зони на реакция и елементи на съвременния градски дизайн го превърнаха в любимо място за лични срещи и обществени събития. Фонтанът, който бе напълно обновен и ремонтиран, допълнен с напълно нови водни ефекти, завършва напълно неповторимостта на това място. Крайният резултат от реализацията на този проект е един напълно обновен, но съхранил своята уникалност градски център, от който се ползват жителите и гостите на Димитровград.

Градският център на Димитровград попада в рамките на Културен маршрут към Съвета на Европа „Атриум – архитектура на тоталитарните режими на 20 век в Европейската градска памет”, с което получава признание на европейско ниво със своята културна ценност и стойност.

Участие в пресконференцията взе и зам.-кметът на Община Димитровград Яшо Минков. Той подчерта обществените ползи от реализирането на този проект и сподели, че ремонтът и реконструкцията на пешеходната зона напълно съхраняват уникалния облик на центъра. Зам.-кметът допълни, че съгласно изискванията на ОП „Региони в растеж” бенефициентите са длъжни да постигнат определени индивидуални етапни цели към септември 2018 г. относно обема на верифицираните средства. Към днешна дата община Димитровград има верифицирани над 10 000 000 лв. по проекти по ОПРР, което е около 56% от общия размер, при минимален праг от 20%. Това дава сериозни шансове на Общината за получаване на още ресурс съгласно Методиката за преразпределение на средствата в следствие на корекциите.

Символичното рязане на лента бе направено на площад “Поезия”, който се явява централен за пешеходната алея на бул. „България“. Пред събралото се множество председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева каза, че времето ще направи още по-красив центъра и благодари на кмета и екипа за постигнатите резултати. Областният управител Станислав Дечев поздрави кмета за това, че се работи активно по проекти. „Темпът, с който се отриват нови за града обекти, го прави най-развиващия се в Хасковска област. Димитровград е първият град в Южен Централен район, който обнови градския си център“, добави областният управител.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама