ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55 за укрепване на критични участъци в пътното строителство

ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55 за укрепване на критични участъци в пътното строителство

ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55 е устойчив на стареене продукт, съчетаващ в себе си екстремна плътност и оптимални топлоизолационни характеристики за задоволяване и на най-специфичните нужди в геотехническото строителство. Характеризира се с голяма твърдост и екстремно висока плътност от 45кг/м3. Притежава отлични топлоизолационни свойства, гарантирани от резултата при измерването на коефициента за топлопроводимост със стойност от 0,032 W/(mK). Якостта на огъване на материала достига 455 kPa, а якостта на натиск - 360 kPa.

Продуктът намира приложение при пътища, автомагистрали, жп трасета и летища, където спомага за чувствителното олекотяване на конструкцията и предотвратяване замръзването на повърхността при ветровито време и температури около или над 0°C. По този начин значително се редуцират шансовете за образуване на опасни условия по пътищата. Това намалява и разходите за последваща поддръжка на съоръженията и ремонт на възникналите, вследствие на резките температурни промени, пукнатини и увреждания в настилката. При полагане при подстъпи към мостове и естакади продуктът гарантира оптималното разпределение на натиска, упражняван от пътната настилка върху почвата.

ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55 се използва и при места с особено влажни и податливи на наводнения почви. С негова помощ се постига пропорционално разпределение на товара върху пътната настилка. Топлоизолационните блокове са популярно решение и за нуждите от реконструиране на пропаднали пътища и свлачища, намаляване вибрациите при жп трасета и летища, както и редуцирането на вертикалния и страничен натиск, упражняван от почвата върху тунели, основи на сгради, подземни тръбопроводи и др.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама