ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

Асоциацията работи за по-добри условия на пазара на строителна техника

Разговор с Борислав Тодоров, Председател на УС на Асоциация на търговците на едра строителна техника

Асоциацията работи за по-добри условия на пазара на строителна техника

Г-н Тодоров, бихте ли представили Асоциацията и целите, които сте си поставили?
Асоциацията е сравнително млада, създадена е през 2017 г., като първите идеи за нейното създаване се зародиха на Пловдивския панаир през есента на 2016 г. Създаването е продиктувано най-вече от необходимостта да се облекчат третите лица, които контактуват с нас. В това число влизат държавна и общинска администрация, частни лица и др.. Имаме няколко основни цели. Една от тях е да съберем на едно място конкурентите в бранша и да намерим „златната среда“ - там, където интересите на членовете се пресичат. Друга наша дейност е свързана с осигуряването на изгодни условия за участие на членовете на асоциацията в различни мероприятия.

От какво естество са предизвикателствата в сектора?
Няколко са предизвикателствата. Едно от тях е неголемият български пазар. С оглед на това, че ние имаме какво още да наваксваме в нашето икономическо развитие, се получава така, че на практика има по-голяма конкуренция отколкото самият пазар би могъл да поеме. И това е един от факторите, за които асоциацията има своята роля - да урегулира отношенията, както и прекалено обострената конкуренция.

Друг фактор е ефектът върху самите участници на пазара, когато те изразходват някакви средства, за да изпълняват определени законови и други изисквания. Много е важно, виждайки желанието и намеренията, необходимостта на нашите членове, да даваме експертно мнение при промяна на законодателната рамка. Защото всяка една административна тежест води до някакви разходи. Условно казано, когато нашите членове не са конкурентоспособни, няма как и тези, на които продават продукцията, да бъдат конкурентоспособни, спрямо търговеца да кажем в Германия. Така че и това е една от основните ни цели – да имаме мнение по отношение законодателната рамка, която пряко ни засяга.

Бихте ли очертали тенденциите на българския пазар на едра строителна техника и как се реализират машините?
В общи линии тенденциите са свързани с финансирането, по линия на европейските фондове. В последните години много усилено се изграждат пътища. Освен това бяха предоставени и над 2 млрд. лв. за саниране. При санирането има нужда от по-малки машини и механизация – скелета, кранове, платформи и т.н. При пътищата намират приложение багери, валяци, самосвали и т.н. Паралелно със стандартното високо строителство са в ход и водните цикли, както и обновяване на топлофикационната мрежа в някои градове. Всички тези неща са подпомагани от европейските програми.

Променя се и начинът, по който се ползват машините. Все повече навлиза европейската практика машината да се ползва под наем. Особено там, където имате ограничен процес, в който участват тясно специализирани фирми. За пример ще дам наемането на кран за извършването на някаква дейност в ограничен период от време, което излиза много по-рентабилно от закупуването му. Колкото е по-специфично строителното оборудване, все по-често се прибягва до наемане.

Какви са перспективите пред търговците на строителна техника, предвид състоянието на пазара?
Миналата и тази година пазарът върви доста добре. Хубавото е, че се наблюдава една предпазливост при инвестирането. Защото тези ръстове, които наблюдаваме сега, няма да са за винаги в бъдеще време. Европейските проекти също ще приключат в един момент. Затова както се стремим да продаваме повече, така е добре да имаме реална преценка и да бъдем по-внимателни. Виждам, че наши клиенти, а и членове, станаха по-внимателни и имащи едно наум по отношение на разрастващото се градско строителство. Защото всяко нещо рано или късно достига някакъв предел.