ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

Последните години направихме сериозни инвестиции в градската инфраструктура

Разговор с инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново

Последните години направихме сериозни инвестиции в градската инфраструктура

Инж. Панов, бихте ли казали как се променя градът последните години?
Още от първия ми мандат като кмет на Велико Търново амбицията ми е Старата българска столица да бъде привлекателен за живеене, образование, бизнес и инвестиции град, да бъде целогодишна туристическа дестинация и фестивален център, предвид богатото културно-историческо наследство и многообразния културен календар. Разбира се, това нямаше как да се случи без сериозни инвестиции в инфраструктурата – подземна, надземна, туристическа, социална, образователна, спорта, здравна и др.

В тази връзка реализирахме редица проекти, като сред тях можем да отбележим първия етап от водния цикъл на Велико Търново, обновяването на всички градски паркове и създаването на няколко нови, инвестициите в туристическата инфраструктура и атракции – реконструкцията на площада пред крепостта Царевец, реставрацията на Владишкия мост, на зидовете на средновековната църква „Св. Иван Рилски“, реставрацията и социализацията на крепостта Трапезица, на римския град Никополис ад Иструм и Цар-Шишмановата баня, създаването на Мултимедиен посетителски център. Не бива да пропускаме също изграждането на Регионална система за управление на твърдите битови отпадъци, модернизацията на училищата и детските градини, обновяването на стадион „Ивайло“ и строителството на Мултифункционална спортна зала. Преасфалтирани бяха основните трафик улици в централната и стара градска част, както и една от най-дългите транспортни артерии на Велико Търново – ул. „Магистрална“. В рамките на общината бяха обновени важни пътища, сред които шосето между Велико Търново, Арбанаси и Горна Оряховица, между големите села Самоводене и Ресен и др.

Кои са актуалните и приоритетни градски проекти?
Най-големият по мащабите си актуален проект е обновяването на близо 40 улици и площадни пространствата в Стария град. Инвестицията е по ОП „Региони в растеж“ и надхвърля 11 милиона лева. Подобни дейности не са извършвани поне от 50-60 години насам. Запазва се и автентичният облик на улиците с каменна и калдъръмена настилка. Освен пренареждането на калдъръма, основата се подсилва, прави се отводняване. Преди отварянето на всяка от тези улици се подменя и старият водопровод – общо 8 километра е новата мрежа от тръби за питейна вода в Стария град. За тази дейност получихме финансиране от държавата в размер на 4,5 милиона лева. Освен нови настилки, по улиците ще има ново и енергоспестяващо осветление, ще бъдат оформени кътове за отдих, ще има ново озеленяване.

Друг актуален проект, чието значение е много голямо, е модернизацията на три училища и три детски градини, също със средства по ОП „Региони в растеж“. Инвестицията е за над 8 милиона лева.

Общината проведе международен архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново. Бихте ли разказали за конкурса?
За изграждането на нов градски център на Велико Търново се говори от близо 40 години. Организирахме международен архитектурен конкурс, защото Старата столица заслужава най-добрите решения за толкова важен и мащабен по размерите си проект. Консултант на тази професионална надпревара е проф. д-р Георгий Станишев, който е и председател на международното жури, оценявало проектите. В условията бяха заложени две неразривно свързани условия – идеен проект за сграда – Експозиционен център, с която да бъде поставено началото на изграждането на нов градски център и чието строителство е част от инвестиционната ни програма по ОП „Региони в растеж“, както и мастърплан – концепция за цялата територия от около 190 декара, чиято реализация да може да бъде на етапи.

Общо 62 проекта подадоха участници от 15 държави. Журито класира на първо място разработката на известния италиански архитект Клаудио Нарди. Проектираният от него експоцентър съчетава оптимално съвременните архитектурни тенденции с българските традиции. Неслучайно предлаганата от него сграда е с амфитеатрална и овална форма, без ръбове, обърната с изглед към Стария град, с фасада от преливащи се дърво и стъкло. Експоцентърът ще бъде между сега съществуващите сгради на Областната управа и на Пети корпус на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и ще ги свърже по нов и атрактивен начин както за туристите, така и за великотърновци.

В мастърплана си за територията арх. Нарди акцентира върху зелените покриви и висящите градини на сградите. Той предлага пешеходна главна алея, подземни улици и паркинги и няколко високи сгради с отворени приземни и партерни помещения, за да отвори допълнително пространство за пешеходците и колоездачите.

Какво предстои да се случи оттук нататък – класираният на първо място архитект получава възможност да изготви инвестиционен проект за Експозиционния център, с който Община Велико Търново да кандидатства по ОП „Региони в растеж“ за финансиране на строителните работи. Наборът от всички 62 концепции за територията на Старото военно изработването на нов подробен устройствен план за целия терен.

Освен емблематичната централна част на града, предвиждат ли се инвестиции по обновяване на други градски райони?
Разбира се – на финал е основният ремонт на инфраструктурата в Западната промишлена зона, за която също реализираме проект по ОП „Региони в растеж“. Целта е да подобряваме непрекъснато условията за инвестиции и за бизнеса. Усилено се работи по обновяване на улици, тротоари и облагородяване на голяма част от квартал „Чолаковци“. Още тази есен ще започне изграждането на нова пътна връзка на най-големия квартал на Велико Търново /кв. „Бузлужда/ с улица „Магистрална“, която ще подобри чувствително организацията на движение от и към централната градска част. През следващата година е планирана и реализацията на големия проект за интегриран градски транспорт, включващ редица мерки – изграждане на буферни паркинги и свързването им с центъра и Стария град с нова обществена линия, обслужвана от електрически автобуси; основен ремонт на булевард „България“ и няколко кръстовища; съвременна информационна система за градския транспорт и паркирането; изграждане на пешеходен надлез над натоварената улица „Магистрална“.

Добри новини ще има и за другите великотърновски квартали.

Какви са приоритетите за следващата година?
Европейският облик и привлекателността на Велико Търново остават основен приоритет пред мен и екипа ми и през следващата година. Проектът за интегриран градски транспорт е сред ключовите, чиято реализация предстои през 2019 година, заедно с първия етап по създаването на новия градски център, а именно – кандидатстването за финансиране по ОП „Региони в растеж“ за финансиране на строителството на експозиционния център. Работим и по проекти за нова реставрация на крепостите Царевец и Трапезица, включително и за нови археологически проучвания на Царевец. Близо 12 километра улици ще бъдат изцяло рехабилитирани по проект, който буквално преди броени дни спечелихме по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

Много важен проект за Велико Търново е и изграждането на северен пътен възел в подножието на Трапезица – край едноименната жп гара, която има и голяма историческа стойност. Северният пътен възел ще изведе над 4000 автомобила дневно от Стария град. Толкова са превозните средства, които ежедневно пътуват между Горна Оряховица, Арбанаси и новата част на Велико Търново. Със северния пътен възел ще бъде създадена пряка връзка с централната градска част. Имаме уверенията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, че още тази есен ще бъдат обявени процедурите за инженеринг. Северният пътен възел ще осигури пряка връзка на два републикански пътя – Русе-Велико Търново и Велико Търново-Арбанаси-Горна Оряховица.