ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

Кофражни решения и системи за мостове

предизвикателни проекти

При строежа на най-високия в Турция виадукт Eyiste 3D проектирането е от съществено значение. С дължина от 1372 m виадуктът ще се простира над река Göksu, свързвайки Централен Анадол с Турския Средиземноморски регион. По време на неговия строеж ще бъдат използвани общо 130000m³ бетон и повече от 25000 тона стомана. Използван е CsiBridge софтуер за моделиране на виадукта в 3D, така че да бъде оценена способността на моста да поема вертикални и странични сили, като резултатите са включени в неговото проектиране.

Симулациите показват, че най-късият пилон с височина 31 m ще бъде най-засегнат от сеизмични сили, докато дългото мостово платно и най-високият пилон с височина 155 m ще бъдат по-податливи на пълзене, свиване и температурни ефекти, както и на ветрови натоварвания. Въз основа на тези резултати само четирите най-високи пилона се изливат монолитно със секциите на мостовото платно. Четирите подвижни конструкции, формиращи конзолата (носещата греда) работят по двойки, за да бъдат хоризонталните сили, действащи върху моста, в равновесие. Подвижните конструкции могат да поемат секции с различна дължина от 3 до 5 m и бетонни тежести от 227 тона.

Пилоните на моста се изработват посредством шест сдвоени комплекта на автоматично катерещ кофраж Xclimb 60 от Doka. Системата се изкачва хидравлично, закрепена към конструкцията по всяко време чрез водещи челюсти, позволявайки й да се изкачва при вятър. Работата по виадукта Eyiste започва през март 2017 г. и се планира да завърши в средата на 2020 г.

Един проект за виадукт в Обединеното Кралство показва нагледно как увеличаващата се популярност на строителни технологии извън обекта, далеч от маргинализиране на компаниите за скелета и кофражи, осигурява много работа за тях. Според базираната в САЩ компания EFCO това е така, защото методите за поставяне и поддържане на място на обекта на предварително излети елементи често изискват поне толкова временна работа, колкото е едно еквивалентно решение с изливане на място.

Един пример е дългият 750 m виадукт, който се строи над река Great Ouse и железопътната линия East Coast като част от проекта за подобрение A14 Cambridge-to-Huntington в Обединеното Кралство. Той се състои от комбинирано мостово платно от тежки стоманени елементи с предварително излети (готови) плочи и парапетни греди. Готовите елементи след това се свързват чрез изливане на място на шевове, за да се завърши мостовото платно. Предизвикателството за EFCO бе да проектира и достави система от греди, които могат да издържат 6.5 – тонни готови елементи, тъй като те се опират на ръба на стоманата преди да бъде излят финалният шев. Сложността на задачата се обуславя и от това, че мостът имаше тесни допуски и сложна геометрия. Така че решението на EFCO изискваше подходящи настройки по трите оси в ключовите места и гредите трябваше да са предварително установени, за да дадат възможност за изчислено отклонение под товар след отстраняване на крана. Работейки в тясно сътрудничество с контрактора и подконтрактора на проекта по време на проектирането, EFCO разработи двуетапен подход.

На първо място са доставени регулируеми елементи на гредите и прикрепени към готовите елементи преди да бъдат транспортирани към обекта. Гредите имат резбови части за фино регулиране, които позволяват всеки елемент да бъде настроен с правилен ъгъл преди да бъде повдигнат на позиция върху моста. В същото време двойни поддържащи елементи на гредите са прикрепени към готовите плочи върху мостовото платно, за да осигурят точни местоположения на опорите за разтоварените части.

Веднага щом всеки елемент е поставен, кранът е освободен и са направени проверки за точната крайна позиция на готовия бетон. След това поддържащите елементи остават на място, докато е поставена армировка за излетия шев и е изпомпан бетонът, като се постига достатъчна здравина на конструкцията, така че да бъде самоносеща. Общо 252 готови елемента, тежащи 1638 тона, са поставени на моста, използвайки 40 комплекта механизми за носещите греди, които са използвани отново и са настроени спрямо геометрията, тъй като те се движат надолу по конструкцията.

Стоманобетонен пешеходен мост наскоро е построен на ж.п. гара Haguenau във Франция, с използването на кофраж от Paschal. Дългият 98 m мост има четири пилона и два устоя. За да се поддържат бетонните пилони и да се абсорбират товарите безопасно и устойчиво, френският контрактор Eiffage използва 18m² от Модулния универсален кофраж от Paschal, за да се формират фундаментите за пилоните. Фундаментите за пилоните са с дебелина между 0.6m и 1m и са изградени върху винтови пилоти, които са с дълбочина между 10 и 15m. Универсалният кофраж се базира върху концепция за модулен дизайн от Paschal и се счита, че той свежда до минимум нуждата от адаптация на обекта.