ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

Поддръжка и почистване на градската среда техника и оборудване

Поддръжка и почистване на градската среда техника и оборудване

Използването на различни модели на комунална техника създава възможност успешно да се поддържа чистотата на градските територии. Специализираната техника заменя ръчния човешки труд с по-ефективен - механизирания. С комуналните машини в градовете качествено и в най-кратки срокове могат да се извозват отпадъци, както и да се почистят големи площи с различни повърхности.

В статията ще разкажем за сметовозите, за почистващите машини на улици, за машините за поддържане на зелени площи, за оборудването за почистване на градски фонтани и изкуствени езера.

Машини за поддържане на зелени площи
Поддържането на красиви градски зелени площи е невъзможно без използването на косачки, храсторези и др. Съществуват много разновидности на косачки за косене на трева. На съвременния пазар са представени, както механични модели, така и моторизирани модели, като последните са мнозинство.

Видът на задвижванеопределя конструкцията на механизма за рязане. Режещият механизъм може да бъде вретенен или роторен.

Вретенните в повечето случаи са механични косачки за трева. В механичната косачка, която ръчно трябва да се бута напред, завъртането се предаваот колелата на вала, върху който са монтирaни подвижните ножове.Тези ножове последователно минават близо до неподвижен нож. Тревата, попадаща между движещите се и неподвижните ножове, се нарязва на желаната височина.

По-голямата част от моторните косачки са роторни. Режещото тяло на тази косачка е нож с две остриета, който се върти с висока честота успоредно на земята на определена височина. Ножът се върти в контрабарабан-твърд корпус, изработен от трайна пластмаса или метал. При въртене на ножа не само се окосява трева. Ножът създава също и възходящ въздушен поток. Последният повдига отрязаната трева, засмуква паднали листа, сухи стъбла и дребен боклук от земята в барабана.Така косачката може да изпълнява функциите на градинска прахосмукачка. Цялото устройство е монтирано на три или четири колела. За да се движи над тревата то може да бъде самоходно или несамоходно.

Моторните косачки, които се използват за поддържане на по-големи тревни площи-300 до 3000m2, са бензинови. Основният възел на моторната косачка е двигателят. Използват се четиритактови горноклапанни двигатели с въздушно охлаждане. Двигателите на косачките за косене на трева имат мощност от 3 до 6 к.с. Те са много икономични. Например, за 20-30 часа работа те изразходват около 5l бензин. Ресурсът на такива двигатели е около 2500h, а след изразходване на ресурса им се препоръчва основен ремонт, като се заменят износените части.

Една от основните характеристики на косачката, която определя нейната производителност, е ширината на рязане. Ширината на окосената ивица е 33-60cm и се определя основно от мощността на двигателя. Ширина на рязане се избира така, че дори и в трудни райони с гъста висока трева, мотора да не се претоварва, като се запазва високата скорост на въртене на коляновия вал.

Конструкциите на всички косачки без изключение са снабдени с регулиране на височината на косене. Височината обикновено е регулируема от 30 до 100mm и има няколко степени за настройка в различните модели-от три до десет. Регулирането се извършва чрез промяна на позицията на колелата на косачката спрямо барабана. За целта е монтирано е специално устройство, което повдига или спуска всички колела по едно и също време, т.е. има централизирано регулиране. Обемът на контейнера за събиране на окосената трева е от 40 до 60l. Самоходните косачки имат една предавка за движение напред и скоростта на движение е 3,5-5 km/h, т.е. скоростта на бавно ходещ човек.

Сметовози
На фирмите, които се занимават с извозването на твърди битови отпадъци - ТБО, са необходими икономически и рентабилни сметовози, които да отговарят на всички изисквания на работните условия. Сметовозите са предназначени за извозване на градските ТБО до депо или завод за преработване на боклук. Най-често срещаният вид сметовози са каросерийните - т.е оборудвани са с каросерия, в която се събира боклукът. По-модерни и прогресивни са заоблените каросерии. Някои имат две заоблени стени, а други имат напълно цилиндрична каросерия. Такава каросерия не се нуждае от допълнително подсилване. Сред недостатъците на каросериите със заоблено сечение може да се отбележи по-голяма вероятност от поява на пукнатини в заварени съединения на страничните стени с пода и тавана-ако в конструкцията има такива.

Сметовозите със задно натоварване са широко използвани за събиране на твърди отпадъци в населените места. Основните елементи на тези машини са каросерията, в която се натрупва събраният боклук, избутваща плоча вътре в каросерията, приемен бункер с товаровместимост, в който директно попада боклука от уличните контейнери. Също така при сметовозите без приемен бункер, в основните устройства се включват загребваща или падаща плоча, пресоваща плоча, както и устройство за разтоварване на градските контейнери за боклук. Избутващата плоча съгласно наименованието е предназначена да изчисти напълно бункера от събрания боклук чрез избутване. Плочата се движи по дължината на „направляващи“ фиксирани върху страничните стенив товарното отделение или по фиксирана релса на пода на товарния бункер. Задвижването на плочата се извършва от 2 хидравлични цилиндъра с двойно действие, монтирани на крайните й повърхности.

Обикновено с помощта на ухо пресовата плоча е свързана към носещата плоча и представлява с нея един конструктивен елемент.

Устройство за разтоварване на контейнери за събиране на отпадъци и смет, захваща, повдига и изсипва отпадъците в бункера за приемане на боклук. В разтоварващото устройство най-често се използват хидравлични цилиндри, задвижвани от хидравличната система на машината, но има и примери за използване на електрическо задвижване в тази възлова точка. В този случай механизмът за разтоварване се активира чрез механични предавания.

Сметовозите със задно натоварване, се произвеждат с обем на каросеията 5-28m3 и със сила на пресоване на ТБО до 32t с коефициент на уплътняване от 2,5 до 7 единици.

Постоянно развиваща тенденция в оползотворяването на отпадъци е селективното разделяне на боклука - хартия и картон, стъко, пластмаса и метал. За извозване на сортираните отпадъци се използват мултикамерни сметовози. Това са надстройки на товарно автомобилно шаси с най-малко две отделения-два бункера, в които могат да бъдат натоварени различни фракции боклук. Мултикамерните сметовози се произвеждат с обем на каросерията от 2 до 31m3.Новите модели са наситени с електроника. В кабината има контролен панел с цветен екран. Екранът показва техническите параметри и изображението от видеокамера, инсталирана над приемния бункер.

Разновидност на сметовозите със задно натоварване са ротационните сметовози. Те също се наричат машини за „непрекъснато уплътняване“. Оборудвани са с въртящ се корпус-ротор, подобен на барабана на автомобилен бетоносмесител. Вътре в него има уплътнителен шнек с рифелована повърхност, който смила, премила и уплътнява боклука. Натоварванетона боклука от контейнерите се извършва с обръщач. Разтоварването се извършва чрез обратно въртене на корпуса, като задната страна се повдига.

Ротационните сметовози се произвеждат с обем на каросерията от 14 до 50m3. Предлаганото задвижване на каросерията може да бъде с електричество, със стационарен хидравличен агрегат, спомагателно задвижване или спомагателен двигател в ремарке на транспортното средство.

Предимствата на ротационните сметовози са високата степен на уплътняване, простотата на конструкцията-липса на уплътнителна плоча и хидравлични цилиндри, малък брой мобилни компоненти, и следователно лесна поддръжка. Теглото на машината е по-малко от това на „класическите“ сметовози, поради което е по-голяма полезната товароносимост.Сега в Западна Европа са популярни малките ротационни сметовози с обем на карoсерията 4-22m3 за извозване на отпадъци от тесните улички и други трудно достъпни места на съвременните градове.

Контейнерните сметовози са товарни автомобилни шасита предназначени за извозване на едрогабаритни строителни, металнии други видове отпадъци. Te са снабдени с натоварващи устройства под формата на кука-милтилифт, както и подемен портал-скип. Машината може да се оборудва с хидравличен манипулатор със захващане за товарене на отпадъци.

За използване в града има удобни контейнерни сметовози с общо тегло от 7,5 до 12t, оборудвани със система за закачване с куки, с товароносимост 5, 7 и 12t. В зависимост от височината на използваното автомобилно шаси може да се използват куки височина от 900 или 1200mm, а също и комбинирани куки с регулируема височина, които да обслужват двата стандарта на сменяеми контейнери. Сметовози с „мултилифт“ се произвеждат с товароносимост от 5 до 30t. Телескопичната система на тези сметовозидава възможност за товарене и разтоварване на сменяеми контейнери с различни дължини от 4,5 до 7m. Малката височина на опорите за сменяне на контейнера-само 240mm, позволява да се транспортират дори и най-високите контейнери.

Порталните сметовози, или както се наричат още „контейнеровози“ са на върха на популярността. Такива машини се характеризират с висока маневреност и по-голяма ефективност при натоварване-разтоварване, в сравнение с тежките стандартни сметовози. Контейнерът с помощта на портала се сваля от рамката и се оставя на равна полощадка за натоварване. След напълването на контейнера с отпадъци,същият контейнеровоз се връща и с портала го натоварва върху машината. Контейнерите се зареждат ръчно или с всякакви други натоварващи средства.

Предимства на контейнеровозите е възможността за обслужване на няколко контейнера от една машина на голяма територия, транспортиранетона дълги и обемисти отпадъци. Простота на конструкцията и надеждност в работата. Възможност да работят с различни по обем контейнери. Обслужването на контейнеровоза се извършва само от водача.Благодарение на надеждното закрепване на бункера, скоростта на натоварения контейнеровоз с мултилифт може да достигне 60-80km/h.

Комбинирани почистващи машини
Всяка почистваща машина с определени опции за допълнително оборудване може да се превърне в многофункционална. Най-популярни сред комуналните фирми в Западна Европа са многофункционалните машини на товарни автомобилни шасита. Те са предназначени за целогодишна експлоатация и могат да почистват пътища, тротоари, паркинги и градски индустриални зони.

В комплекта с вакуумно-метачно почистващо оборудване, са монтирани четки отпред с автоматично регулиране на натиска върху повърхността, която ще се почиства. Това повишава производителността и качеството на почистващите работи и увеличава експлоатационния срок на четките. Машината разполага с бункер с капацитет от 2m3 за събиране на боклук и прах, което осигурява значителна продължителност на почистващите работи на по-голяма площ.Компактните размери осигуряват добра маневреност, безопасност и мобилност на машината. Тя се произвежда в два варианта на окачване-хидравличноили пневматично, включително и хидро-пневматично.

Събирането на боклук се извършва с помощта на метачен възел за почистване, състоящ се от две/три крайни четки. Боклукът влиза в дюзата, разположена зад четките под кабината на водача, и оттам в бункера. Целият процес на събиране на прах и боклук се извършва заедно с ефективно използване на система за рециркулация на вода, която не само осигурява значителни икономии на вода, но също така осигурява по-висока степен на мокро прахоочистване.

За почистване през зимата машината може да се използва с плугово гребло за сняг или предна четка за снегопочистване, както и със заден разпределител на материали срещу заледяване-пясъко-солена смес.

Специално проектираната осветителна система не само осигурява модерен външен вид на машината, но и добро осветяване на работното пространство по време на почистване. Удобната кабина и удобното място на водача дават възможност за дългосрочни работи по всяко време на деня и по всяко време на годината. Системата за отопление и климатизация е включена в основното оборудване на машината. Системата за контрол и управление на работните органи са интегрирани в десен подлакътник. Тук има два малки джойстика.

Оборудване за почистване на градски фонтани и изкуствени езера
Фонтаните и изкуствените езера отдавна са част от съвременния дизайн. Те украсяват градски общински центрове и паркове. В днешно време за поддържането на чистотата на фонтани и езера има специална техника-подводни прахосмукачки за почистване. Тези прахосмукачки са достатъчно прости за използване. Имат дълбочината на всмукване до 2m. Комплектът включва маркуч с дължина 6m, като и няколко вида четки и дюзи, чрез които може да се почистят дори най-недостъпните места. За безопасната им експлоатция е предвидена телескопична дръжка 1-2m и дистанционно управление Мощността на двигателя е 1400W. Принципът на работа е следния. Два резервоара с еднакъв обем 27l се пълнят и изпразват, което прави възможно почистването на дъното на фонтана или езерото от листа и трева без затруднение. Когато единият резервоар се напълни, механично с помощта на поплавък се задейства клапан. Това причинява изпразването на единия и същевременно позволява пълненето на другия цилиндър. За да се направи това, не е нужно дори да се източва водата от фонтана или езерото.

Сега са разработени нови по-мощни подводни прахосмукачки с всмукателен дебит до 20000l/h, без спиране. Изключително тиха работа на смукателната турбина по-малко от 60 dB. Изпразването на резервоара с вместимост от 95l се извършва чрез система за сензорно управление с цифров индикатор за нивото на пълнене. Възможно е ръчно управление на турбината и подаващата помпа чрез бутони за управление.

Като минимум за поддържане чистотата на водата се използват както ръчни инструменти-например мрежи за улавяне на дървени отломки и листа, така и филтърни системи-например, филтър-помпи. Дебитътна филтър-помпата трябва да бъде не по-малък от 3028l/h.Тя по механичен начин пречиства преминалата през нея вода.За целта фонтаните често се пълнят с порести материали-кварцовпясък с едрина 0,4-0,1mm. Точното количество на кварцовия пясък зависи от модела на помпата. Препоръчва се веднъж седмично пясъчната филтър-помпа да се промива в режим на „автоматично обратно промиване”. Някои модели помпи могат да се почистват веднъж годишно с помощта на специални химикали.