ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

Двигатели

Намаляването на стойностите на емисиите е нарастващо техническо предизвикателство за всички производители на двигатели и машини като емисионният стандарт Етап V ще трябва ...

Кофражни решения и системи за мостове

При строежа на най-високия в Турция виадукт Eyiste 3D проектирането е от съществено значение. С дължина от 1372 m виадуктът ще се простира над река Göksu, свързвайки ...

Поддръжка и почистване на градската среда техника и оборудванеПоддръжка и почистване на градската среда техника и оборудване

Използването на различни модели на комунална техника създава възможност успешно да се поддържа чистотата на градските територии. Специализираната техника заменя ръчния чо ...

Почистване и поддръжка на рекиПочистване и поддръжка на реки

Не ги забелязваме, не ги пазим, не ги зачитаме. Като дишането. Даденост, за която не мислим, докато не се получи някакво усложнение. Изведнъж с тревога осъзнаваме, че сме ...