ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

БЕТА ПРОИНВЕСТ издава Наръчник Добавки за битум и асфалт

БЕТА ПРОИНВЕСТ – един от основните доставчици на добавки за асфалт в страната – отбелязва 10-годишния си юбилей с издаването на специализиран наръчник „Добавки за битум и асфалт”. Изданието е предназначено за широк кръг специалисти, имащи интерес към новите технологии при производството и полагането на асфалт. Наръчникът ще съдържа полезна информация за ръководители на пътностроителни фирми, проектанти, служители в техническите и производствени отдели, оператори на асфалтови бази и пътностроителни машини, лаборанти и др.

Информацията за предлаганите продукти и технологии е разделена в пет раздела: добавки за асфалтови смеси, добавки за модифицирани и полимер-модифицирани битуми, добавки за битумни емулсии, добавки за цветен асфалт и добавки за специфични приложения. По този начин се осигурява прегледен достъп до необходимите добавки и технологии от гледна точка на потребителя.

Всеки раздел ще съдържа информационна, справочна и финансова част. В информационната част ще се разглеждат възможните технологии за постигане на определени резултати. Така например в раздела за модифицирани и полимер-модифицирани битуми наръчникът ще дава представа за различните технологии за модифициране в зависимост от типа на полимерите, параметрите и качествата на готовата асфалтова смес, както и предимствата и приложимостта на всяка от технологиите от гледна точка на наличното оборудване на асфалтовата база.

Справочната част ще съдържа техническа информация за конкретните добавки за битум и асфалт. За първи път наръчникът ще включва техническите брошури от серията БЕТА-ФИКС. Това е новата собствена марка асфалтови добавки на БЕТА ПРОИНВЕСТ, която включва адхезионните добавки HIDRO-FIX, емулгаторите EMUL-FIX, модификаторите MODI-FIX, фибрите за сплит-мастик FIBRO-CELL и др. Наред с това ще бъдат включени и добавките на чуждестранните партьори на БЕТА ПРОИНВЕСТ от Германия, Италия, САЩ и Холандия.

Не на последно място по важност, интерес за читателите на наръчника ще представляват и икономическите разчети във всеки раздел. Те ще позволяват да се прецени икономическата ефективност, себестойност и целесъобразност при използването на различните видове добавки за асфалт.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама