ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

БУЛАКВА 2019 ще се проведе в рамките на Water Tech Expo

БУЛАКВА 2019 ще се проведе в рамките на Water Tech Expo

Ежегодната конференция БУЛАКВА, посветена на водния сектор, тази година ще се проведе паралелно с международното изложение Water Tech Expo периода 6-8 март 2019 г. и Архитектурно-строителна седмица в периода 6-9 март 2019 г. в Интер Експо Център, София. Събитието акцентира върху приоритетите, перспективите и изискванията, които стоят пред водния сектор с цел да се подобри работата на всички заинтересовани страни. Големите проекти в сектора и значителните нужди от инвестиции в областта на околната среда, които предстоят да бъдат реализирани, изискват мобилизирането на целия национален управленски, експертен и изпълнителски ресурс, за да бъдат покрити изискванията на законодателството на ЕС.

През 2019 г. се очаква началото на реалното изпълнение на инфраструктурните проекти подготвяни с Регионалните прединвестиционни проучвания в 14 области на страната. Предвидените средства надвишават 1,5 млрд. лева. В същото време Европейската комисия пусна обществени консултации по Европейски кохезионни фондове в областта с цел да се съберат различни възгледи на всички заинтересовани страни и по този начин да се изготви оптимален Европейски бюджет. Предоставените мнения от обществените консултации ще бъдат взети предвид тази година в процеса на изготвяне на изчерпателни предложения за следващата генерация финансови програми след 2020 г. под Многогодишна Финансова Рамка.

Теми на конференцията: Подобряване на ефективността на водоснабдяването в страната; Подобряване на енергийната ефективност сред ВиК операторите в страната; Нуждите от инвестиции в контекста на постоянно променящото се европейско законодателство; Възможности за достъп до Евро фондове и тяхната ефективност; Публично-частни партньорства като инструмент за финансиране; Иновативни технологии, материали и решения; Модерни технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки; Научен и технически подем във водния сектор.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама