ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

Започват проверки за проводимостта на реките

Започват проверки за проводимостта на реките

Министърът на околната среда и водите Нено Димов издаде заповед за проверка за проводимостта на речните корита във връзка с предстоящото снеготопене и пролетно пълноводие. Целта на проверките е, ако има проблемни участъци, те да бъдат почистени преди снеготопенето. „Следим изключително стриктно нивата на язовирите. Към момента язовирите за питейни нужди са пълни на 75%, за да се гарантират нуждите на гражданите, но и да има свободни обеми. Язовирите, свързани с енергетиката, се поддържат на около 70% от обема, а тези за напояване – малко под 50%. В момента имаме необходими свободни обеми“, увери министърът.

Министър Димов информира депутатите от комисията за напредъка по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020, както и за хода на процедурата за изграждане на ВиК инфраструктура. Той посочи, че няма риск от загуба на средства по програмата. Към края на миналата година са договорени над 50% от средствата, разплатени са 16%, а са сертифицирани 13%. „Нямаме загубени средства по ОПОС, което е плод на изключително добрата работа на екипа“, подчерта министър Димов. Според министър Димов ако бъде спазен графикът за подаване на проектни предложения от ВиК операторите, няма да бъде затруднена ОПОС.

В отговор на въпрос за екологичното състояние на трансграничната река Драговищица министър Димов каза, че се следят показателите на реката от българска страна и засега данните не са обезпокоителни, но контролът е засилен заради информацията, която се получава за замърсяване от сръбска страна. Той добави, че настояваме да бъдем информирани за всички инвестиционни намерения по пограничните райони, които могат да доведат до неблагоприятни последствия, включително за проекти за изграждане на ВЕЦ, тъй като също може да имат негативно влияние върху трансграничните реки.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама