ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

Стартира реконструкцията на гаров комплекс Карнобат

Стартира реконструкцията на гаров комплекс Карнобат

В Карнобат започват дейности по реконструкция на гаровия комплекс. След 2 години комплексът в града ще бъде изцяло обновен и ще придобие европейски облик. Жп гара Карнобат, която се намира на железопътната магистрала Пловдив – Бургас и е част от европейския коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“, не е ремонтирана повече от 33 години.

Реконструкцията на жп гара Карнобат включва пълно архитектурно обновяване на приемното здание, като обновяването ще се извърши съгласно всички европейски изисквания за енергийната ефективност, техническа безопасност и достъпна среда. Целта на проекта е да осигури модерна и съвременна среда за пътниците и изграждане на необходимите съоръжения, гарантиращи комфорт и равнопоставен достъп за гражданите с намалена подвижност.

Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ се финансира по Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Изпълнител на обекта е обединение „Железопътна инфраструктура Карнобат“ ДЗЗД, състоящ се от фирмите Билдинкс и Билдинг Комфорт, а договорът е на стойност 4 142 125,00 лв. без ДДС.

Модернизацията на жп гарата е част от по-мащабен проект, в рамките на който ще бъдат обновени още жп гарите Подуяне, Искър, Казичене, Стара Загора и Нова Загора. Общата стойност на осигуреното европейско финансиране за 6-те жп гари е приблизително 30 млн. лева.

Реконструкцията на гаров комплекс Карнобат се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. и от националния бюджет.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама