ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

Текущи и предстоящи приоритети и проекти на НКЖИ

Текущи и предстоящи приоритети и проекти на НКЖИ

Чрез реализиране на проектите за рехабилитация и модернизация на жп инфраструктурата, в съответствие с тяхната приоритетност, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) подобрява качеството на железопътната мрежа, повишава скоростите за движение в ремонтираните участъци, осигурява по-високи нива на безопасност и сигурност, предоставя възможност за ефективно използване на инфраструктурния капацитет.

Основният приоритет е осигуряване на безопасност на превозите и сигурността на движението на влаковете по цялата мрежа. От особена важност в тази връзка са мероприятията за поддържане на железния път и съоръженията към него. Компанията работи по механизирано подновяване на железния път, ремонт на стрелки и отводняване в гара Владая, подновяваме железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово – Змейово. Извършват се ремонти в междугарието Змейово – Стара Загора и в гара Стара Загора, възстановява се проектната скорост в междугарието Реброво – Своге, работи се и по железния път между Шивачево – Гавраилово. Извършват се и ремонти на контактната мрежа и съоръженията към нея в участъците Люляково-Дъскотна, Змейово - Стара Загора, Реброво-Своге, Тулово – Змейово, Шивачево-Гаврилово, Стражица – Славяново.

Повишаването на капацитета и нивото на безопасност на движението на влаковете се осъществява и чрез изграждане на нови компютърни системи за управление, нови оптични кабелни мрежи и цифрова апаратура. При модернизацията на осигурителната техника се извършва замяна на амортизираните стари кабели, съоръжения и елементи с нови (от по-ново поколение и с повишени функционални и експлоатационни характеристики), и подмяна на старите релсови вериги за контрол наличието на влак с нови системи с броячи на оси, отговарящи напълно на техническите изисквания за оперативна съвместимост. Това ще позволи бъдещото им надграждане с диспечерски централизации за управление от единен диспечерски център и изграждане на Европейска система за управление на влаковете (ERTMS).

През 2019 г. предстои реконструкция на 6 гарови комплекса – Подуяне, Искър, Казичене, Стара Загора, Нова Загора и Карнобат. Със средства от държавен бюджет се извършва реконструкция и модернизация на приемно здание жп гара Долно Езерово, включително благоустрояване на околното пространство. За поддържане на сградния фонд се изпълняват текущи ремонти по жп гари Орешец, Срацимир, Яна, Столник, Димово, Завой, Граф Игнатиево, Ловеч, Левски, Дебелец, Габрово. За осигуряване на безпрепятствен достъп на пътниците се извършват частични ремонти по перони на жп гари Дъскотна, Търговище, Асеновград, Долна Махала, Труд, Драгичево, Бойчиновци, Криводол, Берковица.

По отношение на програмен период 2014-2020 г. Компанията следва логична последователност при изпълнението на инвестиционните си намерения и се стреми към обвързаност на проектите с програмен период 2007-2013 г. Пример за това е проектът за модернизация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2. Той включва изпълнението на дейности с различна проектна готовност и обхват, свързани с рехабилитация или модернизация на жп инфраструктура по железен път, сгради и съоръжения, контактна мрежа, изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по изискванията на ERTMS (Европейска система за управление на железопътния трафик), изграждане на нови пътни надлези/подлези на мястото на съществуващи прелези.

До 2023 г. с европейски средства ще бъдат модернизирани 240 км железен път, както и 7 тягови подстанции, 60 моста, 14 тунела (26,1 км), ще бъдат построени 2 нови гари – Костенец и Обеля. С национално финансиране до 2023 г. е предвидено подновявяване на 251 км железен път, модернизиране на 8 тягови подстанции, изграждане на 800 км оптична мрежа и телекомуникационно оборудване и изпълнение на 63 км електрификация в участъка Нова Загора – Симеоновград.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама