ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

LoRaWAN модул за предаване на данни от Технопол Секюрити

LoRaWAN модул за предаване на данни от Технопол Секюрити

Иновативният LoRaWAN комуникационен модул, създаден и произвеждан от Технопол Секюрити, променя начина на управление на системите и издига обслужването на качествено ново ниво. Той предоставя първокласни данни в реално време, технически възможности за мониторинг и управление на процесите, подобрени опции за по-висока рентабилност, значително снижение на разходите, възможности за по-добро планиране в реално време, по-добри мониторинг и управление на активите, нов комуникационнен канал с клиентите.

Устройството предава данни към изградената за целта радио мрежа с национален обхват, която се използва за пренос на информация от различни измервателни прибори. Предаваните данни могат да бъдат от водомери, топломери, газомери, електромери, термометри и всякакви други измервателни пробори.

Новият тип мрежа LoRaWAN може да работи с десетки хиляди устройства в честотен обхват ISM банд на 868 MHz, като не е необходима регистрация и получаване на специален честотен спектър. LoRaWAN модулите осигуряват предаване на данни до 6 км в зависимост от релефа и мястото на използване.

Модулът има изключително ниска консумация на ел. енергия, батерийно захранване и, при оптимално предаване на данни веднъж на 24 часа, работи с една батерия над 10 години. Ползите от прилагане на решението са основно в две направления: мониторинг и контрол в реално време - по-точно планиране, по-бързо откриване на аварии и кражби, по-добър кредитен контрол, пренасочване на човешкия ресурс от “снемане на показанията” към продажби и обслужване и възможност за по-добро обслужване на клиентите - предоставяне достъп на всеки клиент сам да следи сметката си в реално време и обслужване на клиентите с информация от индивидуалната им партида в реално време.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама