ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

Бъдещето на решенията за обработка на вода е в смарт технологиите

Разговор с Любомир Андреев, управител на ПроМинент Унгария – клон София

Бъдещето на решенията за обработка на вода е в смарт технологиите

Г-н Андреев, представете компанията.
ПроМинент Унгария – клон София е организацията, с която германската фирма ПроМинент ГмбХ е представена и оперира на българския пазар и по вътрешно-организационни причини ние сме част от унгарската организация.

ПроМинент е семейна немска фирма, основана от Виктор Дулгер през далечната 1960 г. Той за първи път през 1968 г. представя на пазара мембранна дозираща помпа с електромагнитно задвижване и електронно управление и това предопределя ПроМинент да са известни предимно с дозиращите си помпи и системи, което е и сърцевината на бизнеса ни понастоящем. С оглед на пазарната конюнктура, през годините ПроМинент се развива и в други направления с различни продукти – основно за водообработка, за да стигнем до наши дни, когато ПроМинент е глобално представен с 50 дъщерни търговски дружества, 11 производствени бази в различни държави на 4 континента, където са заети 2600 служители.

И ако се върнем отново на българската организация – ПроМинент е директно представен на българския пазар от 2001 г. с ПроМинент Флуид Контролс, а от 2015 г. – с ПроМинент Унгария – клон София. Ние сме сравнително малък екип, което обаче в никакъв случай не може да е притеснително, понеже зад нас стои голяма организация с много експерти и възможности, което, мисля, е важно и за нашите клиенти.

За кои продукти/решения, които предлагате, бихте споделили повече с читателите?
Освен класическите продукти с популярно приложение като по-простите дозиращи помпи и системи например, ПроМинент гледа и към бъдещето на този тип продукти или към т.нар. Industry 4.0. Това са бъдещите интелигентни технологии като IoT (Internet of Things) или още Дигитална Индустрия.

Платформата на ПроМинент за т. нар. Интелигентно Дигитално Управление на Флуидите е под името DULCOnnex и тя обобщава в себе си всичките интелигентни продукти на ПроМинент, които имат възможностите да работят и чрез технологията на IoT. Някои примери за този тип продукти са дозиращите помпи от серията Gamma/X и XL, Sigma/X, перисталтичните помпи с интелигентно управление, както и системите за непрекъснато измерване на нивото на химикалите в дозиращите съдове.

Бихте ли казали какви ще са акцентите на представяне Ви на изложението Вода София 2019?
На Вода София ще представим няколко продукта от портфолиото на ПроМинент, някои от които съвсем иновативни. Вероятно не можем да ги степенуваме по важност или значимост, но бих отличил например споменатите вече интелигентни дозиращи помпи, които ще представим с експонат, състоящ се от две помпи (Gamma/X и Gamma/XL), свързани с интернет чрез интерфейсно устройство, наречено DULCOnnect, както и с таблет чрез Blutooth технология. Така те предават всички данни за процеса на дозиране, напр. текущи дебит, налягане, данни от различни броячи, аларми, ниво и др. За момента тези данни могат да се съхраняват на наши сървъри, но се планира това да става и на някаква облачна услуга, и всеки клиент да има постоянен контрол и наблюдение на процесите.

Освен това, като част от продуктите за обработка на вода, ще представим и новото поколение озон-генератори, което ПроМинент тъкмо пуска на пазара. Те са под името Ozonfilt OZVb. Това е серия машини със сравнително малък капацитет (до 70 г/ч), но за сметка на това с широко приложение в производството на бутилирана вода и безалкохолни напитки, а и не само. В технологията на генериране на озона няма нещо революционно, но цялостната конструкция на това второ поколение генератори е претърпяла преработка, за да стане по-надеждна, по-лесна за работа, по енергийно ефективна, а и не на последно място – по-евтина за нашите клиенти от инвестиционна гледна точка.

Ще се радваме да запознаем нашите клиенти и посетители на изложението и с останалите продукти, които ще покажем там.