ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

За мащабни ВиК проекти е необходима консолидация

Разговор с инж. Росица Димитрова, управител на ВиК - Благоевград

За мащабни ВиК проекти е необходима консолидация

Инж. Димитрова, как се развива към настоящия момент дружеството? Кои реализирани проекти са повод за гордост?
ВиК Благоевград продължава да се развива успешно и да спазва стриктно своя Бизнес план, инвестиционна програма и договора с ВиК асоциацията. Заложили сме и през тази година високи цели по отношение на обекти за инвестиции, рехабилитация на мрежи и съоръжения. Но предизвикателствата, пред които отново е изправено дружеството, са изключително големи. Всички инвестиции, които изпълняваме, всички средства, с които разполагаме, идват единствено и само от таксата, която събираме от нашите потребители. За съжаление, предвид факта, че на територията, на която оперираме, нямаме завършена консолидация на единен оператор, сме лишени от възможността да бъдем бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони. Това не ни дава шанса да ползваме допълнителни средства за изграждане и за мащабни инфраструктурни проекти, свързани с подмяна и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията, и лишава около 300 хиляди души от възможността да се възползват от този ресурс и от възможността за подобряване на услугите, които ползват.

Що се отнася до проектите, които са повод за гордост – те са не един и два. Получавали сме много награди – за устойчиво развитие за „зелена” икономика, за най-иновативна пречиствателна станция. Изключително много се гордеем с една уникална наша инициатива – Музея на водата, който открихме през 2017 г. В него всеки жител или гост на града може да се запознае по интересен и интерактивен начин с нашата работа, съоръжения, историята на водата в нашия край, а децата остават очаровани и запленени от занимателните и обучителни игри и забавления. На първо място обаче се гордеем с това, което извършваме като наша ежедневна работа – независимо от трудностите и предизвикателствата, да съумяваме да предоставяме качествена услуга на гражданите; да инвестираме във взаимоотношенията с клиентите и улесняване на комуникацията с тях – искаме да спестим тяхното време и да им предложим модерни технически решения за отчитане на потреблението; да ангажираме всички да използват и пазят водата най-добре, и не на последно място – служителите на ВиК Благоевград да бъдат горди с работата си и да работят още по-добре.

Водещи в работата Ви са принципите за качество и иновации, имате и награди за принос в технологиите. С каква политика продължавате да въвеждате иновации, да подобрявате качеството и да опазвате водните ресурси?
Радваме се, че неведнъж сме били оценявани и награждавани за нашата работа относно въвеждане на иновативни технологии. Екипът ни е съставен от млади и креативни специалисти, които търсят възможност за внедряване на много иновативни технологии. Ще продължим и занапред да вървим в тази посока. Нашата мисия е да доведем водата до всеки и да постигнем високо качество на услугата, която предоставяме. А иновативният подход е нужен по целия път на водата – да я имаме, да я използваме разумно и да я върнем на природата пречистена. Всичко това е събрано в трите думи на нашия слоган – „Вода. Иновации. Качество“ и посланието ни „С отношение към всяка капка“. Може би сме едно от малкото дружества, които, въпреки, че сме клиентски ориентирани и сме търговско дружество, се опитваме да водим информационна кампания, насочена към опазване на водните ресурси. Политиката ни е насочена към това да възпитаваме в подрастващото поколение съзнанието колко е важно да опазваме качеството на природните ресурси, в случая – водата.

Какво е състоянието на ВиК мрежите и съоръженията, стопанисвани от дружеството? Предвиждат ли се ремонти и модернизации?
По-голямата част от ВиК мрежата на територията, на която ВиК Благоевград е оператор, е в изключително амортизирано състояние. Възрастта й е вече над 50 години, така че инвестиции в подмяната и реконструкцията й са крайно необходими. Усилията ни са насочени именно към това – да обхванем и работим и към настоящия момент по най-критичните участъци. Много е трудно предвид факта, че може би около 70% от мрежата на територията, на която оперираме, се нуждае от рехабилитация. През 2012 г., когато започна реформата във водния сектор, беше направена оценка на активите – цялата ВиК инфраструктура на територията на областта. Тогава беше отчетено, че необходимите средства за изграждане на пречиствателни станции за питейни води, пречиствателни станции за отпадъчни води, подмяна на водоснабдителна и канализационна мрежа, са над 900 млн. лева. Тоест, необходим е изключително голям финансов ресурс, за да се подмени мрежата на територията на цялата област. И пак основният проблем е един – липсата на консолидация, което лишава над 300 хил. души от областта от възможността да получат по-качествена услуга, свързана с водоподаването, отвеждането и пречистването на восага на територията на област Благоевград.

Бизнес планът на дружеството беше приет в края на 2018 г. От 1 декември миналата година имаме нови цени, след като повече от 8 години бяхме без актуализирани стойности на комплексната цена на услугата. През този период само изключително строгата финансова, производствена и трудова дисциплина ни помогна не само да съществуваме, но и да сме едно от най-добрите дружества и да показваме едни от най-добрите резултати на територията на България. Стремим се да използваме и най-различни други възможности за допълнителни финансови ресурси – по фонд „Условия на труд“ направихме саниране и реконструкция на сгради и подобряване условията на труд на работниците. Две поредни години имаме спечелени проекти на обща стойност около 450 хил. лева.

За 2019 г. нашата инвестиционна програма е в размер на 1,9 млн. лева, като тези средства са разпределени в направленията доставяне, отвеждане и пречистване на водата. Това са изключително малко средства на фона на това, което е необходимо за територията на областта. В трите регионални поделения на територията, на която оперираме – това са 11 общини от област Благоевград към настоящия момент, сме коментирали съвместно с общинските администрации необходимите реконструкции на мрежи и съоръжения. В инвестиционната програма за 2019 г. сме заложили реконструкция на над 17 км мрежа и доста инвестиции по съоръженията – пречиствателни станции за питейни води, пречиствателни станции за отпадъчни води, и санитарно-охранителни зони.

Какви проекти и инициативи предстоят тази година?
Предстоят ни много интересни инициативи и проекти, част от които ежегодни, като ще продължим да ги доразвиваме и надграждаме. Стремим се да направим още по-интересен и атрактивен Музея на водата и да организираме там различни инициативи и празници. Един от най-важните ни празници – тъй като е свързан изключително много с децата – е отбелязването на Деня на водата на 22 март. Идеята ни е със съдействието на Радио Благоевград и нашите приятели от различните училища в Благоевград и областта да организираме поредния незабравим Воден празник.

Ще продължим и други наши инициативи, които, макар и да не са свързани с пряката ни работа, са израз на нашия ангажимент в услуга на обществото. Имаме няколко успешно реализирани проекта за рекултивация на терени и укрепване на свлачища с използването на утайки от пречиствателните станции за отпадни води, за което получихме наградата от b2b медия за най-зелена компания. Успешно по тази технология беше укрепен участък от пътя между Симитли и Банско. С използването на утайки и технологията БИОЛАЙФ миналата година реализирахме изключително успешно и участък на магистрала „Струма“ на входа на Благоевград. Всичто това е част от цялостната ни стратегия – да бъдем активни като бизнес, модерни като технологии и коректни и диалогични с потребителите.