ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

фьосталпине ФАЕ София разширява дейността си, предлагайки цялостни железопътни решения

Разговор с Александрос Вореопулос, управител на фьосталпине ФАЕ София

фьосталпине ФАЕ София разширява дейността си, предлагайки цялостни железопътни решения

Александрос Вореопулос е завършил Технически университет в Патра, Гърция, с Магистърска степен по материалознание (металургия) - инженер-химик. Завършил е редица обучения за ефективно управление на проекти, финанси, оценка на изпълнението и методи за управление на качеството и др. Владее отлично български, английски, немски и френски език.
От 1997 г. работи в България в няколко от водещите в своята област фирми - Чипита България, София Мед, ОСКАР РЮЕГ БЪЛГАРИЯ като ръководител завод, оперативен мениджър и управител.
От август 2018 г. е управител на фирма фьосталпине ФАЕ София - съвместно предприятие между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и групата voestalpine, със специалност технологии за железопътни стрелки за главните железопътни линии (за високи и стандартни скорости), железопътни системи за градския транспорт (трамваи, подземни релсови пътища и метро), както и железопътни системи за индустриални и пристанищни дейности с оборот от 10 млн. евро и 120 служители.


Г-н Вореопулос, бихте ли споделили с читателите на Списание ИНФРАБИЛД как се развива компанията? Кои са успехите и поводите за гордост от изминалата календарна година?
Със сигурност мога да кажа, че изминалата година беше добра за компанията. Отчитаме ръст в оборота и постигнахме печалба, която надхвърли очакванията по бюджет. Това за нас е показателно за две неща – че бюджетираме разумно и си поставяме реални, постижими цели, и също така, че имаме възможностите да се справяме и по-добре. Това, което считаме за успех, и с което се гордеем, е, че сме основният партньор на фирмите в България, които работят с жп стрелки. Ние сме главният доставчик на стрелки за железопътната инфраструктура. Също така реализирахме успешно партньорство с Метрополитен. Участието ни в изграждането на метрото е ново поле за изява за нас, така че разширяваме бизнеса си и в тази посока. Реализирахме и проекти за трамвайните трасета в София.

Друг повод за радост е разширяването на дейността ни. Навлизаме по-успешно в сферата на услугите. Освен предлагането на стрелки, компоненти и части, извършваме и услуги, свързани с инспекция на състоянието и поддръжката на съществуваща инфраструктура. Разработили сме модел, който да следваме при предлагане на договор за периодична инспекция на инфраструктурата, така че да гарантираме доброто състояние и безопасността. Предлагаме и ремонт на възникнали повреди. Когато се извършват навреме ремонтните дейности, разходите са по-малки. Ангажираме се и с доставка на резервни части. В обобщение ще кажа, че допринасяме много за нормалната експлоатация на железопътните трасета, без да се прекъсва работата им.

Представете някои наскоро реализирани или текущи проекти с Ваше участие.
Един от важните за нас проекти, споменах и в началото, е участието ни в изграждането на новите участъци на столичното метро. За този обект доставихме различни продукти – стрелки, някои по-сложни системи, бретели, обръщателни апарати, сигнализация. Организацията на линиите в метрото изисква по-голяма гъвкавост, защото има струпване на много мотрисни влакове на по-малки разстояния и площ. В такъв случай се налага използването на стрелки с по-малък радиус. Изискват се и по-сложни технически и дизайнерски решения по самото конструиране и изчертаване на стрелките. Гордост е за нас, че участваме в този проект, защото в него е внедрена цялата технология на voestalpine.

Насочили сме се и към участия в проектите на трамвайните линии. Маркетинговата ни политика е да навлезем на пазара с решение за предварително монтирани цели участъци. Релсите за трамвайните трасета са по-специфични, имат У-образна форма, защото се вграждат в бетона или асфалта. Оферирали сме за участие в проект, където да изпълняваме предварителен монтаж на релсите, а впоследствие на самото трасе да се извършва само бетониране или асфалтиране. Тоест след като вече сме извършили предварителен монтаж на участък от трамвайното трасе. Тези дейности за нас ще имат и добавена стойност, защото, освен продажбата на продукт, ние ще спестим от време за допълнителен монтаж.

Какъв е Вашият коментар за състоянието на железопътната инфраструктура в страната, предизвикателствата в сектора и как виждате развитието в бъдеще?
Едно от предизвикателствата в момента, свързано с наличната инфраструктура, касае нейната поддръжка, подмяна и модернизация. В България има около 6 000 жп стрелки, които имат 20 години живот (за сравнение – в Австрия е 15 години). С оглед на тези данни, за да имаме качествена инфраструктура, ние трябва на година да подменяме 300 стрелки. Според мен в България годишно се подменят по-малко от 100 броя. Проблемът за мен е, че за извършването на тези дейности се разчита основно на европейско финансиране и се отделят малко средства от държавния бюджет. Да, предстоят големи и ключови железопътни проекти, които ще се финансират от Европейския съюз и през следващите 2-3 години ще се направят доста подобрения. Но не трябва да разчитаме на това финансиране, а да мислим в по-дългосрочен план, когато няма да има европейски средства и страната ще трябва да отделя бюджет за развитие на железопътната инфраструктура. А тя трябва да е приоритет, защото железопътният транспорт е най-ефективният от гледна точка на разходи, екологичност, спестявания. Затова и в Европа е предпочитаният транспорт. Щвейцария, Франция, Австрия за последните години са увеличи многократно жп инфраструктурите си. Развитието на жп инфраструктурата е свързано както с просперитет на икономиката, така и с подобряване качеството на живот на хората. Затова тя трябва да е приоритет на държавата и да се отделят средства за разширяването и развитието й.

Бихте ли споделили за фирмени планове, акценти и фокус на бъдещата Ви работа?
По отношение на бъдещата ни работа и цели – ще се стремим все повече да навлезем в сферата на услугите с дейности по поддръжка и инспекция на различни обекти. Както на такива, които са държавни и бюджетни проекти – метро, проекти на Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ), така и на частни инвеститори. Ще се стремим да станем най-силния фьосталпински център за производство на компоненти и да сме най-добрите доставчици в страната. Винаги сме стремяли да предлагаме иновативни решения, ще продължим и занапред. Стремежът ни е, освен продукти, да предлагаме поддръжка и инспекция както на наши системи, така и на такива, за които сме доставили компоненти. За да превърнем voestalpine oт производител на стрелки в доставчик на жп решения.