ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

Аматех предлага на българския пазар още една серия заводи за асфалт от групата AMMANNАматех предлага на българския пазар още една серия заводи за асфалт от групата AMMANN

Инж. Петракиев, компанията Ammann, която Аматех представлява в България, тази година отбелязва 150-тата си годишнина. Какво е за Вас сътрудничеството с компания с толк ...

фьосталпине ФАЕ София разширява дейността си, предлагайки цялостни железопътни решения фьосталпине ФАЕ София разширява дейността си, предлагайки цялостни железопътни решения

Александрос Вореопулос е завършил Технически университет в Патра, Гърция, с Магистърска степен по материалознание (металургия) - инженер-химик. Завършил е редица обучения ...

Озеленяването е екологично решение за намаляване нивата на шум в градаОзеленяването е екологично решение за намаляване нивата на шум в града

Арх. Грозева, бихте ли дали повече разяснения относно шумовото замърсяване в резултат от транспорта, какво въздействие оказва и защо е важно да не бъде подценявано?

За мащабни ВиК проекти е необходима консолидацияЗа мащабни ВиК проекти е необходима консолидация

Инж. Димитрова, как се развива към настоящия момент дружеството? Кои реализирани проекти са повод за гордост? ВиК Благоевград продължава да се развива успешно и д ...

Бъдещето на решенията за обработка на вода е в смарт технологиитеБъдещето на решенията за обработка на вода е в смарт технологиите

Г-н Андреев, представете компанията. ПроМинент Унгария – клон София е организацията, с която германската фирма ПроМинент ГмбХ е представена и оперира на български ...

Постоянно усъвършенстваме и обогатяваме фирменото си портфолиоПостоянно усъвършенстваме и обогатяваме фирменото си портфолио

Г-н Киров, бихте ли казали как се развивате последните години? Споделете за фирмени новости и акценти от дейността Ви. През изминалите две години поддържаме стаби ...