ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 2, 2019

Хидравлика на пътностроителни машини Хидравлика на пътностроителни машини

Анализът на развитието на съвременните чуждестранни пътностроителни машини показва тенденция към все по-широко разпространение на хидравличното задвижване на работни орга ...

Многоетажни надземни паркинги
Многоетажни надземни паркинги

Както в недалечното минало, заради струпването на много хора на ограничена площ, се наложиха многоетажните сгради, така и огромният автомобилен парк неминуемо води до същ ...

Поддръжка и рехабилитация на язовириПоддръжка и рехабилитация на язовири

Прави впечатление, че всички язовири у нас са построени през миналия век, а единственият, завършен след 2000 г., е започнат през 1990г. Същевременно не бива да пренебре ...