ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 2, 2019

Ключови проекти в железопътната инфраструктура

Ключови проекти в железопътната инфраструктура

В железопътната инфраструктура предстои реализацията на няколко ключови проекта. За тях разказа пред сп. ИНФРАБИЛД инж. Милчо Ламбрев, мениджър продажби „Вътрешни пазари“ във фьосталпине ФАЕ София – част от групата voestalpine, водещ производител на железопътни стрелки и компоненти.

Проектите се финансират от два фонда: Механизъм за свързана Европа и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Два са ключовите железопътни проекти, които се финансират по механизма за свързана Европа. Това са жп линиите Костенец – Септември и София – Волуяк. И двата проекта са в процедура по изчакване решение от Комисията по защита на конкуренцията (КЗК) заради подадени жалби от фирми, участвали в процедурата, но некласирани на първите места. Очакванията са административните дейности да приключат до края на тази година и фактическото строителство да започне през 2020 г. по първата линия ще се наложи промяна на трасето, за да се постигне изискуемата скорост на движение от 160 км/ч. Що се касае до експлоатационните условия, ще се наложи допълнителна организация, за да не се прекъсне функцията на Централна гара София, и да не се прекъсват пътническите и товарните превози.

Проектите, които се финансират по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, са линиите София – Елин Пелин и Елин Пелин – Костенец. Отсечката Елин Пелин – Костенец е разделена на 3 лота, всеки със своята специфика. Технически сложен за изпълнение ще е Лот 1, където ще преминават няколко тунела. Също и Лот 3, от Ихтиман до Костенец, който преминава по планинското било и отново ще има необходимост от изграждане на тунели и виадукти. За този обект вероятно ще се удължи и срокът за строителство до 2022 г.

Повече за предизвикателствата, свързани с успешната реализация на проектите, може да прочетете в интервюто с инж. Милчо Ламбрев в следващия брой на ИНФРАБИЛД.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама