ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 2, 2019

ЛЕО – Бетонови изделия увеличи производствения си капацитет

ЛЕО – Бетонови изделия увеличи производствения си капацитет

Оптимизация на работния процес повиши с 20% производствения капацитет на ЛЕО – Бетонови изделия. След внимателно анализиране и проучване на тенденциите, нагласите на клиентите и ясните сигнали, които изпраща пазарът през миналата година, в началото на 2019 година ЛЕО – Бетонови изделия реорганизира и оптимизира работния си процес.

Причината бе да се реагира адекватно на увеличения брой заявки и доставки на клиентите, а резултатът е 20% нарастване на производствения капацитет.

В момента производителността на автоматизирания завод за производство на бетонови изделия позволява компанията да поема поръчки на клиенти, без да се притеснява от обема или срока за тяхното изпълнение.

За един ден производствените мощности позволяват да бъдат произведени над 3000 m2 настилки от типа „тротоарни плочи“ или павета с дебелина до 6 cm; над 6000 m „големи улични“ бордюри с размери 50/35/18 cm; над 9000 m „средни улични“ бордюри с размер 50/25/15 cm или над 18000 m бордюри за паркове и градини.

За сравнение преди 20 години дневното производство на бордюри е било едва 100 метра, а преди около 10 години възможностите на тогавашната техника са позволявали за един ден да бъдат произведени около 500 метра от този вид изделия. Благодарение на оптимизацията и реорганизацията на работния процес през 2019 г. производството на няколко вида от продуктите нараства около тридесет пъти.

„Увеличението на производствения капацитет е устойчиво и постоянно, продължаваме да се стремим към нови и по-високи нива на производителност“ – споделят от Ръководството на „ЛЕО – Бетонови изделия“.

Продукцията на ЛЕО – Бетонови изделия е вложена в инфраструктурни обекти с републиканско значение, в градски центрове, паркове, площади, в обекти на частни инвеститори.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама