ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 2, 2019

Пет ВиК дружества подадоха водни проекти по ОПОС 2014-2020

Пет ВиК дружества подадоха водни проекти по ОПОС 2014-2020

Пет ВиК дружества подадоха предсрочно документи за финансиране на мерки за подобряване на водоснабдяването и канализацията от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Отличниците са Русе, Враца, Ямбол, Перник и Силистра. Крайният срок за представяне на проектите, подготвени от МРРБ при изработването на 14 регионални прединвестиционни проучвания, пред Управляващия орган на програмата е 23 април 2019 г. Останалите обособени територии, за които има изготвени РПИП и предстои подаване на проектни предложения по ОПОС 2014-2020, са: Бургас, Варна, Видин, Добрич, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Шумен. Проектът на Водоснабдяване и канализация – Перник предвижда инвестиции за 84 млн.лв. без ДДС в Перник и Радомир. Разходите само за строителство за двата града са 26 млн. лв. за водоснабдяване и 45 млн. лв. за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. За град Перник е предвидена реконструкция на над 15 км водопроводи, три нови водоема с общ обем 13 300 куб. м, реконструкция и разширение на 29,2 км канализационна мрежа и реконструкция на Пречиствателната станция за отпадни води Батановци. В град Радомир ще бъдат изпълнени 2,2 км транзитен водопровод, почти 10 км вътрешна водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на почти 7 км канализационна мрежа, 2 канализационни помпени станции и тласкатели. Изпълнени са около 80% от предвидените строително-монтажни работи при рехабилитацията на язовир Студена, която се извършва с цел увеличаване на техническата и експлоатационната годност на стената и прилежащите съоръжения, информира още министър Аврамова. Язовирът осигурява питейна вода за около 100 хиляди жители, както и вода за промишлени нужди и енергодобив.

Предвид факта, че всички строително-монтажни работи се извършват в условията на непрекъсната експлоатация на язовира и непрекъсващо водоподаване към потребителите, част от тях се изпълняват под вода.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама