ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 2, 2019

Полимерна адхезионна добавка без ADR-класификация от фирма БЕТА ПРОИНВЕСТ

БЕТА ПРОИНВЕСТ – един от основните доставчици на добавки за асфалт в страната – започна доставки на полимерна адхезионна добавка за сцепление между битума и фракциите ADHEBIT – LA 188. Наред със силиконовата добавка за сцепление ADHEBIT – S 120, това е вторият подобен продукт без класификация ADR за вредност, опасности и токсичност за здравето и околната среда. Това е особено важно за пътностроителните компании във връзка с новите стриктни изисквания за работа с химически продукти с ADR-класификация. Новата добавка се характеризира с няколко важни особености.

На първо място както полимерната, така и силиконовата добавка имат отлична съвместимост с катализаторите и крос-линкърите при производството на полимер-модифицирани битуми (ПМБ). Известно е, че при производството на ПМБ с полимери SBS и RET, в качеството на катализатор и ко-полимер, се използва полифосфорна киселина. В случай на използване на амонячни адхезионни добавки, които имат алкален характер, се получава взаимно неутрализиране и загуба на потенциалния положителен ефект както на адхезионната добавка, така и на катализатора. Освен това амонячните добавки са токсични за водните организми и околната среда и изискват спазването на редица ограничения за транспорт, употреба, съхранение и рециклиране.

На второ място, полимерният състав на ADHEBIT – LA 188 осигурява висока термоустойчивост на добавката и изключително здраво сцепление между битума и фракциите при ниска работна дозировка. Продуктът има двустранно действие по отношение на адхезията, като от една страна осигурява пълно покритие на фракциите при производството на асфалтовите смеси, от друга страна предотвратява последващото оголване на фракциите под въздействие на външни въздействия като механични натоварвания и влага.

Не на последно място по важност, използването на полимерни и силиконови адхезионни добавки подобрява устойчивостта на битума против стареене, като забавя естествения процес на оксидация и осигурява по-дълъг експлоатационен срок на асфалтовото покритие. ADHEBIT- LA 188 е разработен от италианската компания ACTIVA ASPHALT SOLUTIONS, един от основните партньори на БЕТА ПРОИНВЕСТ.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама