ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2019

БАУЕР България ЕООД: Надеждност и професионализъм

БАУЕР България ЕООД: Надеждност и професионализъм

На 23 Март 2019 БАУЕР България навърши 15 години присъствие на българския пазар за специални фундаментни работи.

През изминалите години фирмата изпълни над 180 обекта в България и чужбина - от укрепяване на дълбоки строителни изкопи през стабилизиране на свлачища до големи инфраструктурни проекти.

Развитието на фирмата премина през различни етапи, белязани със знака на увеличаване на възможностите и растящ авторитет. Сред клиентите ни са Главболгарстрой, Трейс, ИСА 2000, Хидрострой, Балканстрой, НИКМИ, Риск Инженеринг, Артекс Инженеринг, Монолит София, Пайп Систем, Гражданско дружество ДВУ и др., както и фирми от международен мащаб като ECE, Baumit, KNAUF (Германия), Grawe, Strabag (Австрия), Holcim (Швейцария), Taisei (Япония), FCC (Испания), Dogus (Турция).

В годините фирмата успешно си партнира с другите дъщерни дружества на BAUER Spezialtiefbau GmbH в Източна Европа и света. Работили сме съвместно в Словакия, Унгария, Австрия, Румъния, Сърбия, Грузия, Гърция, Хърватска, Северна Македония.

Областта на приложение на предлаганите продукти е широка – от фундаменти на сгради и съоръжения, укрепяване на дълбоки изкопи и свлачища, подсилване на фундаменти на съществуващи сгради и подобряване на характеристиките на земната основа, до изпълнение на водоплътни прегради за водоеми, подобряване характеристиките и надеждността на земнонасипни диги по поречията на реките за борба с наводненията, контрол на качеството на изпълнени фундаментни работи, геотермални инсталации и др.

Фирмата предлага нови и съвременни технологии и непрестанно разширява спектъра на предлаганите продукти и услуги. През 15-те години дейност фирмата изпълни най-дълбоките пилоти (с дължина 70.00м) и тези с най-голям диаметър в България (1800мм).

БАУЕР България има на разположение техника, обовудване и опит на местния пазар за изпълнение на набивни пилоти от дуктилен чугун (Ductile piles), сондажно-уплътняващи пилоти (Full Displacement Piles) и подобряване на почвата посредством каменни вибро-колони (Vibro Displacement Densification Columns)

БАУЕР България предлага и редица методи за контрол на качеството на изпълнените работи като например: следене във времето на поведението и деформациите в укрепяващата конструкция, следене натоварването (усилието) в изпълнените анкери; концентрирани тестови натоварвания с цел установяване на носимоспособност и възможност за оптимизация при проектирането; вариации в хидростатичния натиск, проверка на носимоспособността на пилоти и анкери с широк спектър от натоварвания, проверка на непрекъснатостта на пилота и т.н.

В БАУЕР България вярваме, че новаторството и професионализма са рецепта за успех!БАУЕР БЪЛГАРИЯ

София 1138, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 2
тел.:02/ 9743537, 9746169
факс:02/ 9744426