ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2019

Трошачно-пресевни инсталацииТрошачно-пресевни инсталации

Съвременните трошачно-пресевни инсталации се използват от фирми работещи в сферата на минната промишленост и строителството. С помощта на тези инсталации е възможно ефек ...

Биосмазочни масла за машиниБиосмазочни масла за машини

Във връзка с икономията на гориво и все по-строгите законодателни изисквания за защитата на околната среда се налага на все повече европейски производители да преминат къ ...

Решения за осветление в градската средаРешения за осветление в градската среда

С правилното осветление на правилното място в града могат да се създадат сигурни и приятни места за срещи. Осветлението и самите осветителни тела са също така неразделна ...

Инвестиции в отрасъл Водоснабдяване и канализацияИнвестиции в отрасъл Водоснабдяване и канализация

В началото на месец май се проведе дискусионен форум за новите инвестиции в отрасъла - „Проектни предложения на ВиК оператори за финансиране по ОПОС 2014-2020 г.“ По врем ...