ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2019

Договор за консултантски услуги за жп участък Елин Пелин – Костенец

Договор за консултантски услуги за жп участък Елин Пелин – Костенец

На 12.04.2019 г., в сградата на ДП НКЖИ се състоя официалното подписване на договор с предмет „Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Елин Пелин - Костенец“. На събитието присъстваха Негово превъзходителство Франсоа Бонтан, посланик на Кралство Белгия, Ан Дефорни – търговски и икономически съветник, Христо Алексиев – председател на Управителния съвет, инж. Красимир Папукчийски – генерален директор на ДП НКЖИ и инж. Мария Чакърова – директор дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“.

Модернизацията на жп участък Елин Пелин-Костенец представлява около 65% от общите дейности по модернизацията на жп линия София-Септември. Проектът попада в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив“, която е част от направление София - Пловдив – Бургас по коридор Ориент/Източен – Средиземноморски. В рамките на проекта ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари и спирки, попадащи в обхвата на трасето. Предвижда се още да бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пътниците.

За да бъдат постигнати проектните скорости от 160 км/ч за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните, ще бъдат изградени над 20 км тунели, най-дългият от които е 6,7 км. Предвидено е още строителството на над 23 мостове и виадукти с обща дължина на съоръженията приблизително 3 км. Проектът ще удовлетвори европейските изисквания за модерен железопътен транспорт.

Модернизация на жп участък Елин Пелин – Костенец, част от проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд (КФ), чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама