ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2019

Иновативен подход за разделно сметосъбиране с технологията Innovambiente

Иновативен подход за разделно сметосъбиране с технологията Innovambiente

На 18.04.2019 г., в рамките на изложението Smart Cities в Интер Експо Център, се проведе семинар за иновативни подходи и добри практики при разделното сметосъбиране. Фокусът на събитието бе върху начините за преминаване от улично сметосъбиране към това от врата на врата и ролята на системата INNOVAMBIENTE, която е включена в нов модел за управление на цикъла на събиране на градския отпадък.

Семинарът бе открит от инж. Андреа Ди Паскуале – главен изпълнителен директор на INNOVA Consorzio per I‘Informatica e la Telematica srl. След неговото приветствие д-р Фиоренца Паскацио – кмет на Битето, Южна Италия, представи резултатите от проекта АРО ВА2, който е един успешен пример за сметосъбиране от врата до врата в община с около 12 000 жители. В проекта са включени общо 7 общини, а Битето се е отличила като една от най-успешните, преминавайки от 12% разделно сметосъбиране през 2016 г. към настоящите 80%.

Д-р Паскацио с гордост отбеляза, че в резултат на тези резултати Общината е намалила разходите по сметосъбиране поради намаления обем подадени към сметището отпадъци. Също така е въведена такса за заплащане, пропорционална на количествата предадени от домакинствата отпадъци. Прилагането на точната тарифа се базира на технологията INNOVAMBIENTE. Това е уеб базирана интегрирана информационна система за управление и контрол на всяка фаза от цикъла за разделно събиране на градския отпадък. Системата позволява преброяване на потребителите, каталогизиране на комплекта контейнери, доставката им до потребителите и точно идентифициране на предадения отпадък чрез радиочестотна (RFID) технология.

Перспективите за експериментиране и прилагане на описания подход у нас бяха представени от инж. Веска Георгиева, директор на Столичен инспекторат. Тя сподели, че вече се правят анализи, конкретизират се желанието и възможностите за прилагане на подхода в Банкя и кв. Симеоново.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама