ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2019

Технология на Bomag редуцира праха при фрезоване на настилки

Технология на Bomag редуцира праха при фрезоване на настилки

На строителните обекти се произвежда много видим прах, както и невидими прахови частици, вредни за респираторния тракт. Същото е и при студените фрези, когато се отстраняват и рециклират стари пътни настилки. С технологията „Йонен прахов щит“ за всички студени фрези от еднометровия клас Bomag е първият производител, предлагащ решение, редуциращо праха и защитаващо както оператора, така и околната среда. В сравнение с един дизелов двигател, процесът на фрезоване генерира в пъти повече прахови частици. Наличните сега системи на пазара изсмукват праха от работната среда, за да защитят работещите, и след това го връщат на конвейерната лента. Въпреки че това защитава оператора на машината, праховите частици изобщо не се премахват. За разлика от едрия прах праховите частици остават във въздуха като невидим облак и много бавно падат на земята. В резултат на това работниците на строителния обект, както и местните жители и минувачите, са изложени на риск. За да сведе до минимум този риск, Bomag разработи технологията „Йонен прахов щит“ за студени фрези. Системата е инсталирана в малка кутия директно на конвейерната лента. Със системата за екстракция на прах прахът с положителен заряд се транспортира през електрическо поле и се привлича от отрицателно заредения корпус. В процеса праховите частици се слепват трайно и образуват по-малко опасен едър прах. По-едрият прах може впоследствие да се транспортира с отстранената пътна настилка. Полученият едър прах не може вече да навлезе в респираторния тракт и следователно е безвреден за оператора на машината и за околната среда.

Bomag е водеща световна компания в пътностроителния сектор, позната най-вече със своята техника за уплътняване, част от групата FAYAT. На нашия пазар продуктите на Bomag се предлагат от фирма Меркури Инвест. За повече информация посетете фирмения сайт.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама