ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2019

Предлагаме богата гама продукти и професионални решения за водния сектор

Разговор с Владимир Петков, изпълнителен директор П и М Консултинг

Предлагаме богата гама продукти и професионални решения за водния сектор

Г-н Петков, разкажете повече за компанията, за дейността, услугите и продуктите, които предлагате.
Под търговското име P&M GROUP, фирмите П и М Консултинг АД и ПИМ Д. Иванова работят вече близо тридесет години в областта на водоснабдяването и канализацията, отоплението и климатизацията. Фирмите извършват инженеринг, проектиране, СМР, монтаж и шеф-монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на водоснабдителни и канализационни съоръжения, противопожарни и пречиствателни инсталации. ПИМ Груп предлага широка гама помпи за пренос на флуиди за чисти и отпадни води, за сух и потопен монтаж, с различен вискозитет: центробежни, мембранни, бутални, противопожарни инсталации и системи за дезинфекция, водообработка и пречистване, миксери, колонни помпи за ПСОВ и КПС; автоматика за управление на процесите; осигурява проектиране, сервизно и абонаментно обслужване; доставка на резервни части и ремонтно обслужване. Фирмата доставя, монтира, изгражда и пуска в експлоатация системи за повишаване на налягането. Наши продукти успешно и безаварийно функционират в общините София – Бенковски, Кътина, Искър, Подгумер; Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Габрово, Хасково, Добрич, Плевен, Ловеч, Разград, Благоевград, Пазадржик, Кърджали, Кюстендил, Сандански, Перник и др.; Завода да биологични отпадъци Хан Богров, Завода за автомобили Литекс Мотърс, веригите на Лидл; Баухаус; МОЛ-ове из цялата страна, Оранжерии Гимел и др.

Продукти на кои световни марки са включени в гамата Ви?
Фирмата действа като дистрибутор и сервиз на водещи фирми производители на помпи и помпено оборудване и КИП и А - GRUNDFOS, DANFOSS, HOMA, MAS GRUP, SHAKTI PUMPS, DAB, VARISCO, FRANKLIN ELECTRIC, FOURGROUP, OMEC MOTORS и др. В последните години налагаме на нашия пазар качествени и изгодни помпени агрегати на фирма МАС Груп - производител на хоризонтални едностъпални и многостъпални помпени агрегати, както и на Шакти пъмпс – производител на потопяеми помпени агрегати, доставяни в основни ВиК дружества, където печелим тръжни процедури по ЗОП, както и в индустрията.

Като фирма, оперираща във водния сектор, бихте ли казали с какво се отличавате и считате за предимство по отношение на професионалната Ви квалификация?

С широката гама от продукти и услуги, натрупания опит, професионализъм и висококвалифициран екип от специалисти фирмата е в състояние да удовлетвори специфичните изисквания както при реконструкция и модернизация на съществуващи инсталации и помпени станции, така и на новоизграждащи се обекти - Пречиствателни станции за отпадни води, Помпени станции за чисти, технологични и противопожарни нужди.

Всичко това ни позволява на предлагаме алтернативни технически и ценови решения, в зависимост от специфичните изисквания на клиента, като участваме в цялостния процес на подбор, изграждане, пускане в експлоатация, поддръжка и сервизиране на продуктите. За да осигурим бърза реакция при неотложни и аварийни ситуации, поддържаме на склад разнообразни помпени агрегати, резервни и бързо износващи се части, което винаги е било оценявано от клиентите ни. Фирмата има изградена Интегрирана система за управление /ИСУ/ на качеството ISO 9001:2015, на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 и на околната среда ISO 14001:2015 и я поддържа близо 20 години. Екипът от ангажирани и квалифицирани специалисти, както и референциите от нашите клиенти, създава стабилна основа за дейността ни и доверие у нови, потенциални клиенти към ПИМ Груп.

Как виждате бъдещото си присъствие в отрасъла?
Възнамеряваме да разширяваме и доразвиваме гамата от продукти и услуги, както и да продължим да се усъвършенстваме професионално, за да защитим мотото на фирмата: „Свят на доверието!“