ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

Надежден партньор в изграждането на магистрала в Черна гора

Надежден партньор в изграждането на магистрала в Черна гора

Като част от мащабния проект по изграждане на магистрала в Черна гора, ТКК d.o.o. участва като доставчик и консултант по доставка и употреба на химически добавки за бетони.

Компания ТКК d.o.o. със своя богат опит и непрекъснато развитие утвърждава своята позиция като експерт в производството на висококачествени продукти в сегмента „Строителна химия“. Производствена традиция дълга повече от 70 години, инвестиции в нови високотехнологични продукти и системи позволиха ТКК d.o.o. да бъде предпочитан партньор в изграждането на един от най-големите обекти на Балканския полуостров. Със своите търговски представителства в Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Русия, България, ТКК е водеща компания като производител и доставчик на полиуретан, силикони, уплътнителни маси, добавки за бетони и разтвори, което я поставя като водещо име в югоизточна Европа. Производствена традиция, основана на иновативни решения и продукти, позволява непрекъснато разширяване на продуктовите направления благодарение на което компанията ТКК присъства в повече от 60 страни по света.

CEMENTOL® добавки за бетон използвани при строежа на автомагистрала в Черна Гора
Строителството на автомагистрала е най-големият инфраструктурен проект, изграждан някога в Черна гора. На 15 май 2015 г. започва строителство на първия участък от автомагистрала Подгорица – Колашин с дължина 41 км. Тази част е технически най-взискателна от цялото трасе. Общата дължина е 169 км, в които са проектирани 41 тунела, 92 моста и виадукта. Конфигурацията на терена е много специфична, което предполага изграждането на редуващи се тунелни и мостови съоръжения. Най-голямото предизвикателство пред проектанти и изпълнители е мостът Moraèica, който е с внушителна височина от 180 m. Главен изпълнител е Китайската компания CRBS Road and Bridge Corporation, като ТКК d.o.o e основен доставчик и консултант в раздела „Строителна химия“. Това поставя компаниите в основата на изграждане на един от най-големите проекти в Югоизточна Европа.

Техническа спецификация на бетона
При проектиране и изграждане са използвани всички национални и европейски норми касаещи армиран бетон. Проектирани са следните видове бетони: С12/15, С16/20, С25/30 – Dmax 32; С25/30 Сfr 100 Cw 0,6 Dmax 8 – торкрет бетон; C25/30 Сfr 100 Cw 0,8 Dmax 16 и 32 – вторична обшивка; С35/45 Сfr 150 Cw 0,8 Dmax 16 – мостове и виадукти; С50/60 Сfr 200 Cw 0,8 Dmax 16 – мостове и виадукти.

За тези бетони са използвани химически добавки CEMENTOL®: Cementol Hiperplast 185, Hiperplast 182 – суперпластификатори на РСЕ база; Cementol Eta S – въздуховъвличаща добавка; Tiksokret T – BA – ускорител на свързване за пръскани (торкрет) бетони; Спомагателни продукти Unimaz – кофражни масла; Продукти Silifob – силан – силоксан импрегнатори

Контрол по качеството на бетона
За оценка на съответните проектни характеристики на бетоните, използвани в изграждане на съоръженията, всички състави за бетон са изпитани и потвърдени от независима акредитирана лаборатория. Същевременно фирма ТКК, съвместно с CRBS, осъществява вътрешен производствен контрол в изградената за целта строителна лаборатория. Това позволява да се извършва двоен производствен контрол, който е в основата за постигане на високите технически и експлоатационни характеристики за съответните бетони и съоръжения.

До този момент с CEMENTOL® химични добавки за бетон са изработени около 600 000 m3 транспортни бетони и около 200 000 m3 пръскани (торкрет) бетони за тунелно строителство.

През тази година са планирани 200 000 m3, с които ще се завърши участъкът Подгорица – Колашин.