ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

Хоризонтална пътна маркировка методи и машини за нанасяне

Хоризонталната пътна маркировка е един от най-важните елементи за гарантиране на сигурността по пътищата. За обезпечаване на дълготраен експлоатационен срок на хоризонтал ...

Системи за контрол на трафика

Управлението на трафика е критичен елемент за безопасното и ефикасно функциониране на всяка транспортна система. Разработването на оперативни процедури, правила, закони и ...

Индустриални отпадни водиИндустриални отпадни води

Според степента на дисперсия, веществата, замърсяващи отпадните води, се разделят на груби суспензии, колоидни разтвори и истински разтвори. Частиците на суспендираните т ...