ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

Водещи софтуерни технологии за ВиК и инфраструктурно проектиране

Водещи софтуерни технологии за ВиК и инфраструктурно проектиране

Autodesk е световна софтуерна компания с 37 годишна история. Днес фирмата предлага над 100 иновативни продукта за широк кръг от специалисти в различни индустрии – проектиране и строителство на сгради, инфраструктура и индустриални съоръжения, машиностроене и развлекателна индустрия.

Последната версия на AutoCAD осигурява достъп до най-новите функционалности на софтуера, като освен базовите инструменти, за потрeбителите са налични и специализирани ГИС функционалности за по-лесна работа с ГИС данни и управление на изградени ВиК активи под формата на познатия преди като самостоятелен продукт AutoCAD Map 3D.

Освен AutoCAD и CAD базирани работни процеси, Autodesk като водеща фирма инвестира милиони долари в разработването на решения на база строително-информационно моделиране (BIM) и тримерни параметрични модели, дигитално прототипиране, симулации, както и облачни услуги, които допълнително подпомагат тези технологии.

За инфраструктурата, и в частност за водния сектор, Autodesk има разработени и масово използвани в световен мащаб решения на базата на строително-информацинните модели (BIM).

ВиК инженерите в България повсеместно използват Civil 3D, като стандартен инструмент за проектиране, който поддържа BIM работни процеси. Най-честото му използване е за параметрично проектиране на комплексни инфраструктурни обекти, за количествено стойностни сметки, за симулации и сложни анализи. Особено актуален днес е модулът в Civil3D за анализ на дъждовни води с цел оптимизация на проектния модел.

ВиК инженерите могат да подобрят своята работа с решения на Autodesk за координация на проектни данни с други специалности. В пътни проекти ВиК инженерите проверяват за несъответствия или пресичания с други части от проекта, като например конструкции на съоръжения във фазата на детайлното проектиране. Преди да се стигне до строителство със софтуерното решение Autodesk Navisworks, ВиК проектантите могат да обединят различните тримерни модели на другите специалисти в един общ единен тримерен проект, с цел проверка за пресичания и колизии.

Друг инструмент в портфолиото на Autodesk е Infraworks. Той се използва за бързо създаване на реални тримерни варианти и изследване на различни проектни алтернативи на концептуално ниво с видео презентации. Впоследствие детайлният технически проект ще продължи там, където е приключил концептуалният модел, а не отначало.

Използвайки множеството от софтуерни програми за нуждите на ВиК проектите, Autodesk предлага уникален софтуерен пакет, който обединява всички изброени продукти, както и много други, за да могат ВиК специалистите да имат всеобхватен набор от CAD и BIM инструменти, с които да ускорят и улеснят работните процеси, като същевременно реализират по-качествени, безгрешни проекти за по-кратко време.

Какво е строително информационно моделиране (BIM)
BIM е процес на работа, който обхваща всеки етап от жизнения цикъл на един проект и представлява дигитално създаване на обекта, който ще бъде изграден, с включена подробна информация за техническите и физическите характеристики на всички вложени материали, както и поведението на обекта като цяло. С помощта на такъв подход могат да се правят редица анализи, които с досегашен CAD работен процес не са възможни или са по-неточни. Силата на BIM се крие в информацията, която е налична за всички участници в проекта във всеки момент. Цялата тази информация води и до редица спестявания по време на експлоатация на така вече изградения обект, което е още един голям плюс за възложителя. Неслучайно в САЩ и Европа вече се говори за задължително изискване на BIM в инфраструктурата. Във Великобритания тези нормативи са вече факт. Спестяванията за един проект са огромни.