ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

В УАСГ се проведе се V-ти симпозиум по мостове

В УАСГ се проведе се V-ти симпозиум по мостове

На 09.05.2019 г. в зала 220 в новата сграда на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, се проведе Пети симпозиум по мостове “Поддръжка, реконструкция и модернизация на мостовете”.

Форумът, организиран от катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, събра отново, проектанти, строители, представители на заинтересованите администрации (АПИ, НКЖИ, Столична община и др.).

Приветствие към гостите направи ръководителят на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” - проф. д. ик. н. Николай Михайлов. Той изрази позицията, че именно на такива мероприятия трябва и се поставят важни въпроси в областта на мостове и да се търсят техните отговори, като целта е да се обменят мнения и позиции, както по- тясно специализирани и с научна насоченост, така и по-общи и пряко свързани с практиката.

Приветствие към гостите направи и ректорът на УАСГ - проф. д-р инж. Иван Марков.

В началото на симпозиума с едноминутно мълчание бе почетена паметта на видния български мостовак проф. д-р инж. Илия Иванчев, който ни напусна тази година.

В първи панел, с модератор доц. д-р инж. Петър Николов, бяха презентирани следните доклади:
Проф. д-р инж. Костадин Топуров представи доклад за сериозната практическа и научна дейност в областта на мостовото инженерство, реализирана от проф. д-р инж. Илия Иванчев. “Същестуващи мостове – методи за усилване” с автор гл. ас. д-р инж. Иванка Топурова – Тодорова. “Поддръжка и реконструкция на пътни съоръжения” с автор инж. Евгени Генчев.

Във втори панел, с модератор проф. д-р инж. Костадин Топуров, бяха презентирани следните доклади:
“Габарити под надлези над автомобилни пътища” с автор доц. Петър Николов. “Ремонт и усилване на мостове – проблеми и решаването им” с автор доц. д-р инж. Димо Кисов. “Приложение на иновативни материали при съществуващи мостове” с автор д-р инж. Симеон Бошнаков.

В трети панел, с модератор доц. д-р инж. Лазар Георгиев, бяха презентирани следните доклади:
“Проектиране на устои за сеизмични въздействия” с автор проф. д-р инж. Костадин Топуров. “Европейски препоръки за оценка на пътни мостове” с автор ас. инж. Александър Жипонов. “Първият комбиниран стомано-стоманобетонен мост с кутиеобразно сечение в България” с автори д-р инж. Емилиан Пампулов и гл. ас. д-р инж. Стоян Иванов. “Изграждане и ремонти на мостови съоръжения в Столична община 2006-2018г.” с автор инж. Кристиян Димитров.

Симпозиумът се организира за пети пореден път от преподавателите по мостове на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”. Подкрепа на събитието оказаха и фирмите Принт груп България, Консулт 2000, Инфраструктура и Транспортно строителство, АCО България и Изола Петров.

В състава на организационния комитет, с председател доц. д-р инж. Петър Николов, са: проф. д-р инж. Костадин Топуров, доц. д-р инж. Лазар Георгиев, гл.ас. д-р инж. Иванка Топурова-Тодорова, гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов и ас. инж. Александър Жипонов.

С презентации се представиха и част от спонсорите: АCО България и Изола Петров.

В докладите бяха коментирани редица комплексни проблеми и решения, свързани с процесите на проектиране, изграждане, поддържане, възстановяване и усилване на мостове. В края на всеки панел се провеждаха дискусии върху формулираните в докладите важни въпроси. Основните акценти бяха насочени към необходимостта от повишаване на изискванията към проектните решения за ремонти на мостове и активизиране на отговорните институции за гарантиране на безопасната им експлоатация.

След приключване на официалната програма дискусиите продължиха и по време на организирания коктейл, на който в приятелска атмосфера се обсъдиха редица интересни въпроси от областта на мостовете.