ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

Помпи за почистване на канали от Аква Джет 2011

Помпи за почистване на канали от Аква Джет 2011

За да могат каналите и тръбопроводите безпроблемно да изпълняват функцията си дълго време, е необходимо регулярно да бъдат почиствани, отложенията да се отстраняват, за да не се допуска запушване на системата.

От десетилетия немският производител URACA произвежда висококачествени и издръжливи на тежки условия помпи – сърцето на всеки камион за каналопочистване. И в индустриалните предприятия изискванията към тръбопроводите са високи, тъй като отложенията могат силно да намалят производителността на инсталацията. Специално изработени дюзи отстраняват с високонапорна техника полепнали отложения по стените на тръбите.

Надеждни, високоефективни и лесни за обслужване, помпите на немския производител URACA се приемат години наред изключително добре от клиентите. Използваната в последните години все по-често рециклирана вода представлява допълнително натоварване за помпата. През нея минават различни замърсени твърди частици, корозивни съставки и други. Помпите на URACA са доказали своята издръжливост при най-тежки условия и натоварвания вследствие на солидната си конструкция. Те са компактни, с конструкция лесна за техническо обслужване и поддръжка.

Моделите P3-08, P3-10 и P3-15 са предназначени за работа с вода и се използват при хидродинамичното почистване. Помпите KD708, Р4-20, KD716, KD718, KD719 са надеждни и с различни варианти на задвижване и изпълнение на трансмисията. Моделите P3-45, P4-45 и KD724 се използват за транспортиране на флуиди с лека консистенция. Основното приложение на моделите е при почистване на канализация, индустриално почистване и специални приложения.

За употребявани помпи Аква Джет предлага инспекция, доставка на резервни части независимо от годината на производство на помпата, техническо обслужване, както и различни дюзи за почистване.