ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

Практически семинар за създаване на ВиК мрежи

Практически семинар за създаване на ВиК мрежи

БиЕмДжи Дейта – дистрибутор и представител на Autodesk, и КАД Пойнт – златен партньор на Autodesk, съвместно с Българска асоциация по водите (БАВ), организираха практически семинар с част от продуктовата гама на Autodesk. Семинарът бе открит от управителя на БиЕмДжи Дейта – Георги Харизанов, който след кратко приветствие даде думата на инж. Иван Иванов – председател на БАВ. Той от своя страна подчерта важността на събитието и как е добре най-съвременните и модерни технологии да бъдат споделяни със специалистите от практиката. Същинската част на събитието започна с уводна презентация на Венцислав Стоименов – представител на БиЕмДжи Дейта. Той накратко изброи част от продуктовата гама на Autodesk, която бе разгледана впоследствие, като изтъкна и основните ползи от използването на BIM, а именно по-ефективната и качествената работа, която води до спечелване на повече проекти, а това от своя страна до по-голяма печалба.

Инж. Благой Овчаров от КАД Пойнт даде повече подробности за продуктите и решенията, обект на дискутиране по време на събитието. Неговите лекции се състояха от две части: кратко теоретично представяне на съответна услуга, а след това и нагледен пример с работа както с десктоп-инсталирани приложения, така и с такива, работещи в облак. Бяха показани ползите за всеки един участник в строително-инвестиционния процес – общини, инвеститори, ВиК оператори, проектанти, строители, а именно: интегриран работен процес, избор между различни алтернативи на проекта, съкращаване на времето за изготвяне на дадена задача, подобряване значително на координацията и комуникацията между екипите. Не на последно място бе демонстриран начин за откриване на несъответствия и проблемни участъци в най-ранна фаза на проекта преди и по време на строителството. Втората част на семинара касаеше услуги и решения на Autodesk за проектиране и координация на сградни ВиК модели.