ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

Стрелки и компоненти за жп инфраструктурата от фьосталпине ФАЕ София

Стрелки и компоненти за жп инфраструктурата от фьосталпине ФАЕ София

фьосталпине ФАЕ София е дружество, създадено през 1997 г. като джойнт венчър между VAE GmbH и българската Национална компания „Железопътна Инфраструктура“. фьосталпине ФАЕ София произвежда и доставя железопътни стрелки за конвенционални и високоскорoстни железници за метро и трамваи, резервни части и материали за железопътно горно и долно строителство, както за експорт, така и за вътрешния пазар.

Основните клиенти на компанията са НКЖИ, Софийското метро и редица индустриални и железопътни клонове в различни райони на страната. Освен това, част от продукцията е предназначена и за износ. Това са части за стрелки, като износът е насочен към сестрински фирми от групата на фьосталпине ФАЕ. Изнася се продукция за Румъния, Турция, Австрия, Германия, Литва, Латвия, Великобритания, както и за Саудитска Арабия, където също има сестринска фирма, на която освен части за стрелки се предоставят услуги и технологично съдействие.

От 1956 г. почти всички стрелки в системата на държавните железници в България са произвеждани с австрийски компоненти в Железопътния завод в София.

Използвайки новите технологии за производство, предоставени от VAE GmbH, фьосталпине ФАЕ София е производител на европейско ниво. С прилагането на модерни методи за управление и Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008, OHAS 18001:2007 и БДС EN 14001:2005, днес фьосталпине ФАЕ София изпълнява поръчки за клиенти от целия свят.

фьосталпине ФАЕ София предлага на клиентите подходящия вид стрелки, предварително сглобени в предприятието и ги транспортира със сглобени езикови уредби до мястото, където трябва да бъдат инсталирани. Целта е да се минимизират разходите на клиента – готови за инсталиране и използване и винаги навреме! С краткия период на спиране на движението и оптималното използване на железопътния транспорт се постигат значителни икономии на време и средства за клиента.

Бързата доставка на компоненти за стрелки и скрепителен материал е много важна за функционирането на железопътния транспорт. Основните компоненти се доставят на клиента в рамките на 24 часа. По желание на клиента стрелките се транспортират директно до обекта и се монтират на място. По този начин се осигурява затворен цикъл и при успешна техническа приемка стрелките се предават на клиента. Това намалява риска и разходите за клиентите и гарантира краткото прекъсване на движението по съответната отсечка.

Конструкторският отдел на фьосталпине ФАЕ София е свързан с отдела за научноизследователска и развойна дейност в групата на VAE. Това дава възможност компанията да прави бързи промени в дизайна, на място и на високо технологично ниво, в съответствие с изискванията на клиентите.

Седалището на производството на фирмата се намира в София и разполага с директна жп връзка с Централна гара – затова компанията е в състояние гъвкаво и бързо да отговори на нуждите на всеки клиент. Предпроятието е оборудвано с най-модерна съвременна техника и разполага с повече от 22.000 кв.м. производствена и складова площ.

От април 2016 г. фьосталпине ФАЕ София получи статут на търговски агент за България на един от най-големите в света производители на релси. Благоприятното разположение на предприятието в София и неговата близост до основните клиенти и купувачи на изделията на австрийската фирма са само някои от предимствата на ФАЕ София, които привлякоха вниманието на пазарния лидер във валцуването на релси.