ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

Създадохме общинско предприятие за благоустрояване на община Раковски

Разговор с Павел Гуджеров, кмет на Община Раковски

Създадохме общинско предприятие за благоустрояване на община Раковски

Павел Андреев Гуджеров е роден на 14 април 1983 г. Висшето си образование завършва в Стопанската академия в Свищов, където защитава бакалавърска степен по Маркетинг и магистърска степен по Маркетингови комуникации.
Преди да стане кмет на Община Раковски е бил главен специалист по Проекти и еврофондове в Община Раковски. От 2008 до 2013 г. е заместник-кмет на община Раковски.
Народен представител в 42-то Народно събрание. В края на 2014 г. е назначен за зам.-министър на околната среда и водите. На местните избори през 2015 г. е избран за кмет на община Раковски.


Г-н Гуджеров, да започнем разговора с това как се промени общината за последните години. За кои реализирани проекти бихте споделили повече?
От самото начало на мандата, дори още при структурирането на предизборната програма, се постарахме да разсъждаваме по-скоро мениджърски, а не популистко политически. Основният проблем на нашата община е изключително лошата улична инфраструктура. В града около 70% от улиците никога не са били асфалтирани, а след водния цикъл на града ситуацията стана много неприятна. В по-малките населени места процентът асфалтирани улици е дори по-малък. Знаейки реалните проблеми на общината, се постарахме да търсим адекватни решения.

Това, с което истински се гордеем, е създаденото през този мандат общинско предприятие „Благоустрояване и превенция”, което е първото в България общинско предприятие регистрирано в Камарата на строителите. Предприятието е оборудвано с асфалтополагач, камиони, багери, булдозери, екипът е млад и изключително мотивиран. Така ние сами започнахме да изграждаме улиците на община Раковски и до момента сме положили около 10 000 тона асфалт и сме изградили над 10 км улична инфраструктура само с общинското предприятие, общо са над 20 км. Подходът, който предприехме, е прокарване на главни артерии, които да осигурят бърз достъп до асфалт на повече хора, което да разтовари трафика и до момента смятам този подход за успешен. Предвид добрата раждаемост в община Раковски и недостига на места в детските градини изградихме три нови сгради, които побират още четири групи дечица. Заложихме много и на енергийната ефективност. По Националната програма успяхме да санираме всички сгради, които бяха допустими, а благодарение на НДЕФ успяхме да санираме най-голямото читалище на територията на общината и нашата административна сграда. Друг проект, който се радва на широко одобрение, е ремонтът на централния площад на град Раковски, който придоби изключително приветлив вид. Благодарение на добрата работа на ПУДООС успяхме да изградим канализацията и да подменим водопровода на кв. Парчевич и подменихме водопровода в още две населени меса. Интересно впечатление обаче прави фактът, че с най-широко обществено одобрение се посрещат проектите за облагородяване на парковете и зелените площи, над което също работихме много активно. Не без значение е и изграждането на новото детско крило на общинската болница в гр. Раковски. Немалко са и проектите в социалната сфера, които успяхме да изпълним и все още изпълняваме. Смея категорично да твърдя, че обликът на нашата община доста се промени за изминалите няколко години.

От какво естество са предизвикателствата, свързани с реализацията на проекти в община Раковски?
Имаме още много работа по уличната инфраструктура, но този път мога да твърдя, че пътят е начертан. Едно от най-сериозните предизвикателства е изграждането на канализация и водопровод в двете големи села Стряма и Белозем, а трудността идва най-вече от това, че за населените места от 2000 до 10 000 жители няма предвидено европейско финансиране, но със собствени средства и държавна подкрепа поетапно ще започнем да решаваме и този въпрос.

Като цяло не само пред нас, но и пред по-голяма част от българските общини предизвикателството е екологията. Аз лично не само като кмет, но и като родител искам децата ми да живеят в по-чиста среда. В нашата община вече въведохме машинното метене със собствени машини и миене на улиците, но за да е истински ефективно трябва да напреднем повече с асфалтирането на улиците. Започваме да работим активно и над проект за преработка на строителни отпадъци. Съзнавам, че сме много далече от кръговата икономика, но с постоянства, с малки и големи крачки ще вървим към тази цел. Друго немалко предизвикателство е, че децата, заради които строихме новите сгради в детските градини, стават ученици и сега ни предстои същото упражнение и в училищата.

Кои са актуалните проекти, по които работите?
Освен по-гореспоменатите проекти за водни цикли, улична инфраструктура и екология, активно работим и за санирането на всички сгради на общината и най-вече читалищата. Поставяме и сериозен акцент върху парковете и зоните за отдих и спорт. В момента работим над създаване на голяма спортна база, вече са изградени тенис кортове и баскетболни игрища, до края на годината ще изградим игрища за футбол и волейбол, като за следващия мандат ще работим усилено за спортна зала и закрит плувен басейн.

Общината се радва на значим инвеститорски интерес. На какво разчитате за привличането на инвеститори и как тази политика се отразява на общото състояние и живота в общината?

Това може би най-много се дължи на трудолюбието на местните жители и високото ниво на местни кадри. От гледна точка на общинската администрация се стараем да не бъдем спънка в работата на бизнеса, а напротив - да сме винаги в тяхна подкрепа, особено като административно обслужване. Сигурен съм, че на нашата територия няма инвеститор, който да е бил забавен неправомерно за разрешително за строеж, становище или за какъвто и да е било друг документ. По всякакъв начин се стараем да ухажваме инвеститорите да развиват бизнеса си в община Раковски, защото това определено се отразява изключително добре на благосъстоянието на населението. Конкуренцията за работници и служители, водеща до по-добри възнаграждения, което отдавна чакахме, мога да кажа, че вече е факт.

В заключение, няколко думи за бъдещето развитие на общината. Бихте ли казали, какви приоритетни проекти предстои да стартират? Какъв ще е фокусът на работата ви?
Фокусът на работата на нашия екип и поставените цели са повече от ясни - по-добра инфраструктура, повече и по-красиви паркове и зони за отдих, развитие и надграждане на зоните за спорт. И като цяло община Раковски да става все по-добро място за живот и развитие на бизнес.