ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

Участваме в изграждането на най-значимите инфраструктурни проекти

Разговор с инж. Стоян Пенев, търговско-технически консултант Инфраструктура, ПЕРИ България

Участваме в изграждането на най-значимите инфраструктурни проекти

Развитието на инфраструктурата в страната е един от основните приоритети на ПЕРИ България. На какъв етап са АМ „Струма“ и „Хемус“? Какви предизвикателства срещате при изграждането?
Наистина се стремим да помагаме активно с решения, улесняващи изграждането на едни от най-знаковите проекти в България. Транспортната инфраструктура винаги е била и ще бъде наш приоритет, защото както у нас, така и по света PERI предлага най-ефективните технологични решения за кофраж и скеле, които улесняват главните изпълнители.

Завършената част от автомагистрала „Струма“ е 6,5 км и включва два виадукта, два селскостопански подлеза, два моста - над реките Логодашка и Струма, и един надлез. При вертикалните елементи се използва рамков кофраж TRIO. Системата се използва при интензивна работа с високо натоварване и позволява много висока скорост на бетониране. Благодарение на тези характеристики се изпълниха тактове във височина 10.5 m. Това доведе до по-бързо актуване на обекта и по-ефективни резултати при изпълнението на мостовите съоръжения. Отсечката беше пусната предсрочно.

В заключителен етап са строителните работи от Лот 3.1 в от Благоевград до Крупник, който е с обща дължина 12,6 км. За кофража на ростверките при мостa на km 363+300 като най-подходяща система беше предпочетена DOMINO. Наличието на кран на обекта допълнително ускори работата със системата. За кофража на колоните отново беше приложен рамков кофраж TRIO, чиито едроплощни платна идеално отговориха на изискванията на клиента в началните етапи на отливане, а високото допустимо натоварване на кофража отговори на изискванията на клиента да се отливат етапи с големи височини. За подпорната конструкция при ригелите беше избрано подпорно скеле PERI UP Flex. За кофража беше използвана система от дървени решетъчни GT греди и стоманени SRU профили.

При Лот 3.3, км 415+820 автомагистралата пресича жп линията София – Кулата в района на гара Сандански. Поради голямата косота на пресичането и неблагоприятните теренни условия там ще бъде изграден виадукт (жп надлез) с дължина близо 723 m. При пресичането над жп линията два от ригелите попадат в близост до влаковия електрически габарит на коловоза, което налага подпорната конструкция да премости контактната мрежа за тяхното изпълнение, за да продължи движението на влаковите композиции. За изграждането на подпорната конструкция беше избрана системата HD200 - тежко модулно скеле. Високата му носимоспособност допринесе за безпроблемно премостване на жп линията, както и отвеждането на натоварванията от ригелите към земната основа. Постигнатата височина е 8,30 m и дължина 11,50 m. Високите параметри на заземлението допринесоха за безопасна работа на персонала при изпълнението на армировъчни кофражни и бетонови работи.

Продължава изграждането на участъка след тунел Железница, където също ще предложим най-ефективните решения за всички видове кофражни работи.

В момента съдействаме активно и в изпълнението на АМ „Хемус“ при новата отсечка между пътен възел Белокопитово и Буховци, където се изграждат няколко съоръжения.

Какви са плановете на ПЕРИ България занапред?
Догодина в страната се очакват големи инфраструктурни обекти с трудни терени и сложни съоръжения. Компанията ще предложи подходящи технологични решения за кофраж и скеле, съчетани с пълен инженеринг. Нашата цел е да бъдем близо до клиента при изпълнението на всеки проект, чието решение е дадено от техническия отдел на компанията. Ние следим за ефективното приложение на кофражните материали и скеле по време на целия процес. Водещи при нас са безопасността и бързият и лесен монтаж. Съчетавайки тези три основни посоки успяваме да дадем най-добри решения.