ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2019

Убедихме ги напълно в предимствата на NC LineУбедихме ги напълно в предимствата на NC Line

Г-н Бербекару, защо клиентът избра Amiblu за рехабилитацията на канализацията в Букурещ? Касае се за мащабен проект, обхващащ няколко етапа и локации. През април ...