ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2019

Новости при земекопната техника на bauma 2019

От 8 до 14 април се проведе най-голямото в света изложение за строителна, подемна, кариерна и минна техника. На огромна площ от 615 декара над 3700 изложители от цял св ...

Пътностроителни машиниПътностроителни машини

Управлението на различни работни органи и изпълнителни механизми в хидравличните задвижвания с отворен поток се осъществява от многошибърни секционни или моноблокови разп ...

Решения за отводняване в градска средаРешения за отводняване в градска среда

Водата от повърхността на улици, площади, градски алеи, пешеходни зони трябва да се оттича бързо и надеждно. Това изисква наличие на отводнителни улеи и канализационни ша ...

Качество и апаратура за анализ на питейна водаКачество и апаратура за анализ на питейна вода

Прясната вода от природата се пречиства и обеззаразява от съответните водоснабдителни организации, които извършвайки съответната водоподготовка и водоочистка, я подават з ...