ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 6, 2019

Годишни награди на Българска минно-геоложка камара

Годишни награди на Българска минно-геоложка камара

По време на Националното честване на Деня на миньора (18.08) Българска минно-геоложка камара раздаде своите годишни награди. Наградите са в следните категории: Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия – Горубсо – Мадан за постигнат ръст на производството през 2018 г. спрямо 2017 г. 5,8%. Награда за иновации – Елаците – Мед за проект Внедряване на съвременна технология за повишаване стабилността на хвостохранилище Бенковски-2. Награда Безопасност и здраве – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2018 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт. Наградени бяха Асарел – Медет, Асарел-Ремонт, Имерис Минералс България. Награда Грижа за природата – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2018 г., удостоверено с документ от РИОСВ – Асарел – Медет. Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш – Дънди Прешъс Металс Крумовград за проект Фонд за подпомагане на микро, малки и средни предприятия. Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия – юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК: проф. дтн инж. Цоло Вутов - Геотехмин; инж. Делчо Николов - Асарел-Медет; д-р Николай Колев - Огняново-К; проф. д-р инж. Павел Павлов - заместник-ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“; проф. д-р инж. Стефчо Стойнев – управител на Геотехника АБС; инж. Иван Игнатов - Асарел – Ремонт; Митко Младенов – Рудметал . Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия: 60 години Лъкинска обогатителна фарбика – Лъки Инвест. 44 години от създаването на МОК Елаците и 20 години от присъединяването на Елаците-Мед към група Геотехмин. Награда за обективно и последователно отразяване на бранша – г-жа Марияна Бойкова – в. 24 часа. Награда за принос към минерално-суровинната индустрия – Методи Савов. Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“: Божил Демерджиев, Иванка Стоянова, Божурка Георгиева.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама