ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2019

Официално откриха пречиствателната станция за отпадъчни води във Видин

Официално откриха пречиствателната станция за отпадъчни води във Видин

Изцяло завършеният и вече работещ обект бе открит с официална церемония на 14.10.2019 г. Проектът „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин - Втора фаза” е един от най-мащабните, които се реализират в oбщината по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 1 „Води”. Общата му стойност е 19 505 984 лв., от които собственото финансиране е в размер на 580 415 лв. Безвъзмездните средства се предоставят от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България. Гости на събитието бяха заместник министър-председателят Томислав Дончев, областният управител на Област Видин Албена Георгиева, инж. Огнян Ценков, през чийто мандат като кмет на Община Видин приключва работата по проекта и др. Приветствие към присъстващите на откриването представители на институции и граждани поднесе инж. Цветан Асенов, заместник-кмет на Община Видин. “За мен е чест, че имам възможността да ви поздравя с „добре дошли“ на територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води в град Видин - най-модерното съоръжение от този род в страната. За да стигнем до официалното откриване на такъв забележителен обект, извървяхме дълъг и труден път, в който обединиха усилия много хора и институции. Община Видин благодари за подкрепата на Правителството и на министър-председателя Бойко Борисов, на Управляващия орган на Оперативната програма „Околна среда“, на проектантите, на Строителя, на Строителния надзор, на екипа по проекта, който работи всеотдайно, за да можем днес да се радваме на това прекрасно съоръжение, с голяма обществена значимост“ – заяви той. В своето изказване заместник министър-председателят Томислав Дончев определи изграждането на пречиствателната станция като инвестиция в чистотата на околната среда и на река Дунав, в здравето и живота на всички граждани.