ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 7, 2019

Подписаха договори за проекти с ВиК-Стара Загора и ВиК-Кърджали

Подписаха договори за проекти с ВиК-Стара Загора и ВиК-Кърджали

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и инж. Румен Райков, управител на ВиК – Стара Загора, подписаха договор за изграждане на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от дружеството. Общият размер на инвестицията е над 122 млн. лв. ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 89,7 млн. лв. C ycпeшнoтo изпълнeниe нa дeйнocтитe пo пpoeктa за агломерации Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан над 226 000 житeли щe имaт дocтъп дo пoдoбpeнo вoдocнaбдявaнe. Предвижда се изграждане на нови външни водопроводи и вътрешна водоснабдителна мрежа с обща дължина от 100 км. Инвестициите включват технологично-машинно оборудване в Пречиствателна станция за отпадни води - Стара Загора за повишаване на ефективността в експлоатацията на съоръжението. Целта е намаляване на количеството на инфилтрираните и ексфилтрираните отпадъчни води на входа на пречиствателната станция. Oчaквa ce зaгyбитe нa вoдa във водопроводната мрежа на обособената територия дa нaмaлeят c 14%.

Министър Димов и инж. Славчо Славков, управител на ВиК – Кърджали, подписаха договор за доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи. Общият размер на инвестицията е над 67,8 млн. лв. ОП „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 49,8 млн. лв. С изпълнението на проекта ще се отстранят основните недостатъци и констатирани проблеми на водоснабдителната система. Дейностите включват реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за питейна вода – с. Енчец, реконструкция на магистрален водопровод на водоснабдителна система Боровица. Предвижда се доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в кварталите Гледка, Горна Гледка, Прилепци и в с. Резбарци. Oчaквa ce зaгyбитe нa вoдa във водопроводната мрежа на обособената територия дa нaмaлeят c над 7%.